Örebro förbereder insats vid vaccineringen mot covid-19

Johanna Johnte Örebrokretsen

Under december har vi på olika sätt erbjudit vårt stöd med att bistå vid kommande vaccineringen och en del kretsar har blivit kontaktade av sjukvården. Kretsarna i Örebro är bland dem som nu förbereder sig för att hjälpa till på plats vid vaccineringen.

Johanna Johnte, Örebrokretsen
Foto: Nick Strömgren / Sveriges Radio

I våras, när smittspridningen hade tagit fart, tog sjukhuset i Örebro kontakt med kretsens samverkansråd. Det var oväntat eftersom de inte hade haft något samarbete tidigare. Sjukhuset undrade om det fanns frivilliga som kunde bistå vid provtagningen genom att agera vägvisare för dem som skulle provtas så att de hittade till rätt plats. Efter några dagar stod frivilliga, som mestadels bestod av personer som hade anmält intresse för att hjälpa till under coronakrisen, på plats vid sjukhuset. Uppdraget som varade fram till sommaren var mycket uppskattat och det goda ryktet spred sig på sjukhuset och i regionen. Så när regionen den här gången tog kontakt för att höra om samverkansrådet kommer att kunna bistå vid vaccineringen, var det inte lika överraskande.

”Man ska inte ta på sig mer än vad man förmår”

I Örebro planerar regionen att sköta vaccinationen vid två större och centralt belägna lokaler och vid ytterligare tre lokaler som är utspridda i regionen. Marcia Gerhardsson som är ordförande i samverkansrådet berättar att det som regionen önskar av Röda Korset är ”vaccinationsvärdar” vars uppgifter är att visa dem som ska vaccineras till rätt plats, hjälpa till med hälsodeklarationer och se till att allting flyter. Det är i diskussionerna med regionen som detaljerna bestäms såsom vilka tider vaccinationsvärdarna behövs och kan bemanna, samt vilken skyddsutrustning de frivilliga ska ha.

Kretsarna i samverkansrådet har inte gjort insatser vid vaccinationer sedan svininfluensan för över 10 år sedan men ser stora möjligheter med att bistå:

-Vi kommer att behöva rekrytera nya frivilliga, och detta är ett ypperligt tillfälle att göra det, säger Johanna Johnte som är verksamhetschef i Örebrokretsen.

I planerna ingår rekrytering via ReachMee och att lägga till ett informationsblad i kallelsen till kretsstämman för att locka medlemmar att delta. Dessutom finns listan över de som i våras anmälde intresse för att hjälpa till under pandemin kvar som de också ska försöka engagera. Johanna Johnte är inte oroad för att de inte skulle räcka till.

-Man ska inte ta på sig mer än vad man förmår.

Samverkansrådet har en gammal överenskommelse med regionen men inget formellt avtal för den kommande insatsen. Men i och med det positiva samarbetet under pandemin hoppas de på att så småningom få till ett nytt avtal för att starta verksamhet med rödakorsvärdar på sjukhuset. Något som inte har funnits i Örebro tidigare.

Stöd vid vaccinationsinsatser

I december skickades ett brev till regionernas sjukvårdsdirektörer med ett erbjudande att vi på Röda Korset är beredda att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa till vid vaccineringen. Många regioner har uppskattat erbjudandet och bett att få återkomma i ett senare planeringsskede. I nuläget ser det ut som att de första vaccineringarna kommer att skötas av regionerna utan behov av vår hjälp.

Råd och stöd finns i Kunskapsbanken: Stöd vid vaccinationer Corona

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!