Gå onlinekurs om krisberedskap och totalförsvaret

Förberedelser Drottninggatan minnesdag

I onlinekursen ”Krisberedskap och totalförsvar i Sverige” får du lära dig om hur det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt och om Röda Korsets stödjande roll.

Hur är egentligen Sveriges krisberedskap uppbyggt och vad spelar det för roll för mig som har en roll i Röda Korsets krisberedskap? På utrikesnyheterna ser vi ofta presidenter och ministrar berätta om vilka åtgärder just deras länder ska vidta för att bekämpa covid-19. När vi ska berätta samma sak i Sverige radar företrädare från minst tre myndigheter upp sig –  Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen. Hur kommer det sig? Jo, det beror på att i Sverige är ingen myndighet eller annan typ av aktör ensamt ansvarig i en kris. Varje offentlig aktör är också skyldig att samverka med andra.

Kursen "Krisberedskap och totalförvaret i Sverige" ger exempel på vad vi kan göra, hur vi skapar handlingsförmåga och vilka frivilligroller som bör finnas i den lokala krisledningsorganisationen. Om du vill ingå i Röda Korsets krisberedskap, och bli en del av totalförsvaret, är det här en av kurserna som bidrar till att ge dig rätt förutsättningar att axla uppdraget. Nyttan av Röda Korsets insatser illustreras också i tre händelser där vi agerat.

Välkommen att logga in här!

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!