Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Nytt samarbete i Göteborg möjliggör arbete i Biskopsgården och Bergsjön

Miriam Dey och Jennie Gunnarsson

I Göteborg har nytt gemensamt arbete inletts av Göteborgskretsen, RKUF och anställda i tjänsteorganisationen. Ett samarbete har påbörjats med fastighetsbolaget AB Framtiden för att möjliggöra lokalt förankrat områdesarbete i två av Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden, Bergsjön och Biskopsgården.

Under våren och sommaren arbetas det med områdeskartläggningar i båda områdena för att kartlägga de behov och det engagemang som finns. Kartläggningarna kommer att användas för att starta behovsstyrda verksamheter och insatser i båda områdena. Verksamheterna kommer att drivas av både RKUF och Göteborgskretsen, och även om det i nuläget inte är klart vilka verksamheter det handlar om så är ambitionen att möta flera behov för olika målgrupper.  

Jennie Gunnarsson, Göteborgskretsen, och Miriam Dey, Röda Korsets Ungdomsförbund berättar om arbetet: 

Jennie Gunnarsson är ordförande i Göteborgskretsen om samarbetet:

 ”I takt med att Göteborgskretsen växer och snart är kommunkrets så känner vi ett ökat ansvar att se hela stadens humanitära behov. Det innebär att vi vill finnas där vi behövs som mest. Det är då självklart för oss att hitta bra samarbeten för att öka vår närvaro i de utsatta områdena så att vi kan möta våra målgrupper där. Detta är viktigt inte minst ur ett krisberedskapsperspektiv eftersom vi tyvärr ser att både små och stora kriser ofta drabbar socioekonomiskt utsatta områden värst. Genom att långsiktigt bygga upp Röda Korsets närvaro vill vi bidra till att stärka boendes egen krisberedskap”

Även Röda Korsets Ungdomsförbund lokalt i Göteborg och nationellt kommer ha en stor del i det kommande arbetet.

Miriam Dey, biträdande Generalsekreterare på Ungdomsförbundet ser detta samarbete som ett steg inför att man på allvar försöker få bort utsatta områden och vara en röstbärare och aktör tillsammans med barn och unga i dessa områden:

”När man bygger goda förutsättningar i sitt område är man en del i att kunna bidra till ett bättre samhälle. Genom att vara närvarande och skapa engagemangen direkt hos boende i områden vill vi vara en bidragande och stöttande faktor till de boende så att de står bättre rustade för framtiden.” 

Samverkan och långsiktighet i fokus 

Det kommande arbetet möjliggörs bland annat av ett avtal med det kommunala fastighetsbolaget AB Framtiden, vars dotterbolag förvaltar en stor del av lägenheterna i områdena. De går in med långsiktig finansiering för både anställningar och verksamhetskostnader och möjliggör på så vis ett långsiktigt områdesbaserat arbete i linje med Programmet socialt hållbara städer. Samverkan och långsiktighet är viktigt att ta hänsyn till i utformandet av arbetet. I detta fall ser vi ett bra exempel på samverkan både internt inom Röda Korset, och med andra aktörer.    

Jennie avslutar med att tillägga: ”Vi ser också detta arbete som en möjlighet att stärka samarbetet med mellan Göteborgskretsen, RKUF och lokalt anställda i tjänsteorganisationen. Vi vill genomföra detta tillsammans och jobba som ett Röda Kors i Göteborg." 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!