Nytt samarbete med Coca-Cola i Sverige

Killar som klättrar.

Nu är det klart att Coca-Cola i Sverige går in och stötar Röda Korsets arbete för att motverka psykisk ohälsa bland unga vuxna. Tillsammans ska vi öka kunskapen och bryta stigman inom området. Samarbetet är en förlängning av gemensamma insatser under coronakrisen. Redan sedan 1917 har vi samarbetat med Coca-Cola i ett fyrtiotal länder värden över.

I det gemensamma treåriga projektet ”Hur mår du?” ska Coca-Cola i Sverige och Röda Korset öka kunskapen och bryta stigman inom psykisk ohälsa. 

- Att få stöd när behovet finns är viktigt för alla, och vi vet att vi gör som mest skillnad när vi arbetar tillsammans. Att Coca-Cola i Sverige stöttar Röda Korsets arbete mot psykisk ohälsa kommer att betyda mycket för många. Det är viktigt att komma ihåg att psykisk hälsa är lika betydelsefullt som fysisk hälsa och ”Hur mår du?” är ett viktigt sätt för oss att stötta samhället och människor som mår dåligt, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset. 

- Vi är otroligt glada över att förstärka och bygga vidare på det givande samarbete vi haft med Röda Korset under flera år, inte minst under coronakrisen. För oss är det viktigt att vara en positiv kraft i samhället, och genom detta projekt kommer vi tillsammans belysa denna viktiga och ständigt aktuella fråga, säger Sofie Eliasson-Morsink, vd Coca-Cola Europacific Partners i Sverige. 

Ungdomar medskapare i projektet 

Projektet ”Hur mår du?” fokuserar på att nå ut med kunskap och information till unga och unga vuxna om psykisk hälsa. För att nå ut på ett bra sätt och fokusera på rätt frågor kommer ungdomar vara medskapare i projektet och flera avdelningar inom Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund kommer att vara involverade. En riskfaktor för psykisk ohälsa är socioekonomisk utsatthet och ”Hur mår du?” kommer därför särskilt rikta sig till unga som bor i utsatta områden. 

- Psykisk hälsa är angeläget för alla men det kan vara svårt att tala om, vilket minskar möjligheten att få stöd. Under coronapandemin har vi sett hur människors liv påverkats olika och ungdomar är den grupp som drabbats hårdast. Många har fått sätta sina livsplaner på paus vilket bidrar till osäkerhet om framtiden. Därför är det extra viktigt för oss just nu att nå ut till den här gruppen, säger Sara Hedrenius, tematisk rådgivare psykisk hälsa, Svenska Röda Korset. 

Kunskapsspridning om psykisk hälsa 

Materialet och verktygen som tas fram inom projektet kommer vara tillgängligt för alla våra volontärer att använda i sina verksamheter och Madeleine Ödqvist som är Key Account manager på Företag och stora givare berättar att även Coca – Colas personal kommer att utbildas. 

 - Vi kommer även stärka personalen på Coca-Cola i hur man kan vara ett stöd för någon som mår dåligt, både som chef, medarbetare och medmänniska, bland annat genom våra e-kurser "Att våga möta människor i kris”. Redan i veckan har Sara Hedrenius deltagit på ett stort personalevent för Coca – Cola och berättat om vårt projekt och gensvaret var mycket positivt.  

Psykisk ohälsa i Sverige:  

  • 41 procent av befolkningen har psykiska besvär såsom ängslan, oro eller ångest 
  • Var femte svensk får diagnosen depression någon gång under sin livstid 
  • Socioekonomisk utsatthet är en riskfaktor för psykisk ohälsa 
  • Suicid är den näst vanligaste dödsorsaken bland 14-19-åringar i Europa  

Källa: WHO, Röda Korset och Folkhälsomyndigheten

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!