På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Afghanska medborgare som redan har ett utvisningsbeslut kan beviljas en ny prövning av sina asylskäl.

I somras beslutade Migrationsverket om ett verkställighetsstopp till Afghanistan. Samtidigt infördes ett beslutsstopp för utvisnings- och avvisningsbeslut för afghanska medborgare. Anledningen till detta var det snabbt försämrade säkerhetsläget i landet.

Migrationsverket har därefter, den 30 november 2021, publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan. Det rättsliga ställningstagandet handlar om Migrationsverkets prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan.

Dokumentet finns här: Dokument - Lifos extern (migrationsverket.se)

Bedömningarna bygger i stort på den rättsliga vägledning som Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) publicerade den 11 november 2021 och som kan läsas här: Country Guidance Afghanistan 2021 | EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (europa.eu)

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande innehåller bl.a. vägledande information om

  • särskilt utsatta grupper i Afghanistan,
  • att det inte finns något fungerande myndighetsskydd i landet och
  • att internflykt inte är ett alternativ för personer från Afghanistan, utom i undantagsfall.

Afghanska medborgare som redan har ett utvisningsbeslut kan beviljas en ny prövning av sina asylskäl

I det rättsliga ställningstagandet framgår att det förändrade läget för mänskliga rättigheter och de begränsade möjligheterna till internflykt utgör en sådan ny omständighet att afghanska medborgare som redan har ett utvisningsbeslut kan beviljas en ny prövning av sina asylskäl.

För att beviljas en ny prövning av sina asylskäl ansöker man om verkställighetshinder hos Migrationsverket. I en sådan ansökan kan den enskilda hänvisa till vad som framgår i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande. 

I och med det rättsliga ställningstagandet återgår Migrationsverket till sin ordinarie handläggning av afghanska asylärenden. Detta innebär att det tidigare meddelade verkställighets- och beslutsstoppet upphör.

Svenska Röda Korset fortsätter att följa frågan och vad detta innebär för afghanska medborgare som befinner sig i Sverige. För er som har kontakt med ungdomar som berörs av det nya rättsliga ställningstagandet, hänvisa gärna till Migrationsverkets hemsida Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan - Migrationsverket.

Vid frågor är du också välkommen att ringa vår migrationsrådgivning
 Hjälp och stöd du kan få i asylfrågor | Röda Korset (rodakorset.se)

Frågor och svar om situationen i Afghanistan på Migrationsverkets hemsida

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!