Nytt påverkansprogram antaget

Flyktingmottagande - Malmö centralstation 2015

I det nya programmet fastslås våra målsättningar med påverkansarbetet för kommande år, och metoder för hur vi jobbar.

Nu är ett nytt program för Svenska Röda Korsets påverkansarbete 2023–2024 antaget. Programmet ska hjälpa oss i att nå större effekt i vårt påverkansarbete genom att skapa tydlighet och ge vägledning. Vi bedriver löpande påverkansarbete inom många frågor och områden.

Under de kommande två åren kommer vi att prioritera sex målsättningar för påverkansarbetet. Arbetet syftar till att förmå beslutsfattare att agera med fokus på människor i utsatta situationer och med full respekt för de humanitära principerna, särskilt humanitet.

Du hittar Påverkansprogrammet i Kunskapsbanken.

I Sverige och internationellt Röda Korset har en lång tradition av att samhällspåverka och bilda opinion, både nationellt och internationellt. Vårt påverkansarbete baseras på erfarenheter i våra verksamheter.

Våra sex prioriterade målsättningar för organisationens påverkansarbete år 2023–2024 är:

  1. Människor ska få hjälp – det ska aldrig vara förbjudet att hjälpa människor i utsatthet och krigets lagar ska respekteras
  2. Människor ska kunna söka skydd och återförenas med sin familj – asylrätten ska värnas.
  3. Människor är olika sårbara – humanitära behov ska vara i fokus i kris och väpnad konflikt.
  4. Klimatkrisen är en humanitär kris.
  5. Människor i Sverige ska ha sina mest basala behov tillgodosedda.
  6. Människor är resurser – lokal samverkan och lokalt ägarskap som svar på ökande hälsoklyftor.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!