Infoservice har för närvarande mycket hög belastning i telefon och mejl, vi svarar alla snarast möjligt.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Nytt material om mångfald tillgängligt nu

Rödakorsvärdar vid träd

Nu har Kunskapsbanken fyllts på med en intressant föreläsning om Federationens mångfaldsarbete och uppdaterat, matnyttigt arbetsmaterial att använda i kretsar och verksamheter.

Välkommen att lära dig mer om vårt mångfaldsarbete på sidan Mångfald och Delaktighet i Kunskapsbanken

”Mångfald är inte något en person tillför. Mångfald är det vi alla är tillsammans. Mångfald inom organisationen innebär en kultur av inkluderande och ömsesidigt lärande av varandras olikheter. Det handlar även om trovärdighet, att vi lever rörelsens värderingar och grundprinciper.”

Så inleds det uppdaterade arbetsmaterialet Inkludera och Agera (2020) som nu återigen finns tillgängligt i Kunskapsbanken. Materialet är till för kretsar och kretsstyrelser att arbeta med tillsammans. Det ger handfasta tips och stöd i att säkerställa att alla, oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, kön och ålder har samma möjlighet att engagera sig i organisationen.

Vill du lära dig mer om hur vi jobbar med mångfald internationellt?

På samma sida hittar du nu också en presentation om revideringen av Federationens Strategi för Genus och Mångfald, följt av en frågestund och diskussion kring hur detta är relevant för Svenska Röda Korsets arbete runt ökad mångfald.

Den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) gjorde under hösten 2020 en revidering av Strategin för Genus och mångfald (2013-2020). Syftet med strategin är att ge strategisk och operationell styrning till de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna och Federationens sekretariat, så att de kan säkerställa att skydd, genus och inkludering genomsyrar alla våra program, vårt påverkansarbete, samt våra organisationer. Revideringsprocessen bestått av omfattande konsultationer inom rörelsen gällande skydd, genus och mångfald. Vilka lärdomar finns? Vad gör vi som fungerar? Vilka hinder finns? Och vart vi vill vara om 5 år?

Lyssna på Hanna Persson, sekonderad strategisk rådgivare för skydd, genus och inkludering (PGI) på IFRC:s sekretariat, som leder revideringsprocessen. (Presentationen är på engelska).

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!