Nytt material om barns upplevelser och tankar om återvändande!

Att vara barn i en familj som flytt kan vara tufft. Genom lek, kreativa övningar och teater lär sig barnen i stödgruppen Flyktfåglarna att förstå och sätta ord på sina känslor. Och att våga drömma om en framtid igen. Flyktfåglarna är ett program som utvecklats på Röda Korsets behandlingscenter.

Finns idag i Skövde, Malmö, Kristianstad, Skellefteå samt i Uppsala där programmet drivs av kretsen med stöd av behandlingscentret i Uppsala.

Barn är en grupp individer som Röda Korset definierat som särskilt utsatta i asylprocessen och vid återvändande. För att synliggöra att barn har egna behov vid avslag på asylansökan samt inför och efter ett återvändande har vi valt att särskilt lyfta barns behov och erfarenheter i en rad olika material.

Vi har bland annat i samarbete med Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå intervjuat barn i Sverige som fått avslag och lever som papperslösa om deras erfarenheter och förslag på hur man stötta barn som lever med ett utvisningsbeslut.

Barnen vi intervjuat berättar bland annat om deras upplevelser av återvändandesamtal på Migrationsverket. Tillsammans med Röda Korsets behandlingscenter har vi även tagit fram tips på hur du som möter barn med avslag på asylansökan kan prata om återvändande.
Efter avslag - Barns upplevelser och tankar om återvändande

På vår nya hemsida hittar du förutom detta material en rad andra publikationer på området, bland annat information om samtal vid avslag och återvändande.
Stöd vid avslag och återvändande | Röda Korset (rodakorset.se)

Vid frågor eller för kontakt och stöd i enskilda ärenden kontakta oss gärna på returnsupport@redcross.se

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!