Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Nytt besked om nya gymnasielagen

Händer på bord

Den 7 oktober gick regeringen ut med ett besked om lättnader i regelverket för nya gymnasielagen.

”Mot bakgrund av det svåra arbetsmarknadsläget på grund av coronapandemin har det orsakat stora svårigheter för dem som omfattas av det så kallade gymnasieregelverket. Vi (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) är överens om att genast påbörja arbetet med vissa lättnader när det gäller försörjningskravet för permanenta uppehållstillstånd för dem som fått tidsbegränsade uppehållstillstånd genom gymnasielagen.”

Så sa vice statsminister Isabella Lövin på en pressträff den 7 oktober tillsammans med justitieminister Morgan Johansson.

På pressträffen beskrevs följande lättnader i kraven på arbete för de ungdomar som omfattas av gymnasielagen:   

  • Nu gäller att man inom sex månader ska skaffa ett jobb med minst två års varaktighet. Dessa krav lättas så att man får ett år på sig att finna ett jobb med minst ett års varaktighet.
  • Möjligheten ska finnas att genom yrkesintroduktionsanställning eller genom en kombination av arbete och deltidsstudier med studiemedel kunna möta försörjningskravet för att få uppehållstillstånd.

Regeringen kommer inom kort att återkomma med beslut och remittera förslag kring detta. Förslaget måste då passera riksdagen. Detta besked väcker många frågor eftersom det påverkar människor vi möter i våra verksamheter. Därför följer vi utvecklingen och återkommer med information när vi vet mer. Här finns stöd för lokal påverkan kring ensamkommande unga.

Under pressträffen remitterades den migrationspolitiska kommitténs förslag, samt några kompletterande förslag, kring den kommande migrationspolitiken. Röda Korset kommer att skriva ett remissvar. Vår kommentar på förslagen från den migrationspolitiska kommittén hittar du här.

 

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!