Nya rodakorset.se

Bild på mobilläge nya rodakorset.se

På den här sidan hittar du information om vår externa webbsida.

Nu är vi live med Svenska Röda Korsets nya hemsida rodakorset.se Vad händer nu?

Siten har varit upp sedan mitten av maj 2019 och fungerar i stort som tänkt. Däremot fortsätter utveckling, både tekniskt och innehållsmässigt. Webben blir aldrig klar utan vi ska fortsätta att jobba kontinuerligt, vi ska testa, utvärdera, utveckla och förbättra, med målet att vi ska ha en engagerande webb som visar vilka Röda Korset är.

Parallellt med projektet Ett Röda Korset på nätet, som så länge projektet finns, håller ihop den tekniska utvecklingen har vi därför nu också startat upp en förvaltningsorganisation som ska ansvara för innehållet, för uppföljning, löpande föravaltningsfrågor och priroitering av nyutveckling.

Den utveckling som vi prioriterar nu är att göra klart utvecklingen av de olika gåvosätt som vi vill erbjuda. Många mindre förbättringar har fixats under sommaren och ligger färdiga i väntan på att vi gör nästa release.

Förvaltningsorganisationen

Förvaltningsorganisationen leds av vår webstrateg, Jenny Karlsson. Den består av en liten webbredaktion som i dagsläget är de som kommer att göra det mesta breda, löpande arbetet i verktyget Episerver. Utöver det så finns det dessutom enhetsreadaktörer utsedda (en del ansvarar för mer än en enhet). Om du hittat ett fel eller önskar en förändring på webben är det din enhetsredaktör du ska kontakta och föra en dialog med. Enklare saker kommer de framöver kunan fixa själva men idéer om större förändringar registrerar de i webredaktionens backlog. Webredaktionen och samtliga enhetsredaktörer kommer hällas uppdaterade i hur webbkonceptet är tänkt och hur verktyget Episerver fungerar. Är du frivillig eller förtreondevald och har synpunkter kontakta infoservice.

Enhetsredaktörer

- Helena Sandström, Utbildning

- Martina Bozic, Second hand

- Emelie Creutz, Avd Vård

- Cecilia Törnqvist, Nationella avdelningen

- Jack Nordholm, Anna Bergén, Anna Lithander, Stina Lindroth, Sandra Pihlström, Marknad

- Cecilia Sobocki, Madeleine Stjernström, Maude Fröberg, Suzanna Nilson, Kommunikation

- Petra Lind, Charlotta Petersson, Privatmarknad

- Lotta Wassberg, Direktdialog

- Anna Karlsson, Företag

- Victoria Scandura, HR

- Helena Sunnegårdh, GS Stab (folkrätt)

- Ellen Svensson, Internationella avdelningen

- Elin Svedmark, Infoservice

Hur ska vi jobba med den nya webben?

Vi vill ha in många fler på vår webb, helst skulle vi ju vilja att nästan alla som känner till Röda Korset och tycker att vi är bra, ska in på webben och engagera sig, ta del av info eller ge en gåva. Det är viktigt att komma håg att webben är en mötesplats precis som våra fysiska mötesplatser. Förra året hade vi 1,3 miljoner besök på webben.

En förändring i hur vi vill jobba framåt med webben är just att vi vill börja mäta och följa upp de här mötena precis som vi följer upp all annan verksamhet. När vi möter människor i Mozambique eller under en skogsbrand, då vet vi hur många vi mötte. Vi vet vad vi gör för dem och vilken effekt vi gör. Det vill vi veta med webben också. På lång sikt vill vi såklart öka trafiken på webben och att fler ska bli volontärer, ge en gåva, bli månadgivare, anmäla sig till en kurs och så vidare.

En viktig pusselbit är att vi jobbar agilt. Det finns hela tiden en loop, vi gör en bit, sen utvärderar vi. Hur funkar det, vad är det som går bra? Och så utvecklar vi vidare utifrån det.

Vem skriver vi för?

Det är användarna, webbesökarna vi skriver för. Texterna behöver vara målgruppsanpassade, så det är lite olika på olika sidor. Tex kommer språk och ordval att skilja sig åt på sidor som vänder sig till personer som behöver vår hjälp och sidor som vänder sig till media och beslutsfattare. Vi ska ha talande bilder, och det ska kännas viktigt och angeläget det vi gör.

Varje sida ska ha ett syfte, för då kan vi också följa upp om besökarna gjorde det vi ville på sidan. Vi måste ställa oss frågan: vad vill vi att användaren ska göra just på den här sidan? Kan vi inte svara på den frågan, då ska vi inte göra sidan över huvud taget.

Vad är de största skillnaderna mot vår gamla webb?

Vi höjer ribban för webben nu, den här webben ska bli bättre än den gamla webben, och nu ska vi bli Ett Röda Korset på nätet. Vi vill ha en sammanhållen webb som ska vara snyggare och tydligare.

Det kommer göra att den blir mer engagerande än den gamla webben. Ju mer intressant och användarvänlig den är för användarna desto större är chansen att vi når våra mål om att fler engagerar sig eller ger en gåva.

Få hjälp-sektionen kommer att skilja sig mycket från gamla webben. Den ska tydligt vara mer målgruppsanpassad.

Vi jobbar också utifrån principen Mobile first. Då är det viktigaste att det är lätt, smidigt och snyggt i mobilen, inte på datorn!

Hur har vi tänkt med designen?

Det är samma grafiska profil så du kommer känna igen dig från den gamla webben. Men vi hoppas att du ska tycka att nya webben är snyggare och att den andas en "sense of urgency". Det ska kännas viktigt och angeläget. Det kan vi till exempel påverka genom vilka bilder vi väljer. Det är genomgående röda knappar på sidan, till exempel när du ger en gåva, blir volontär eller klickar för att läsa en rapport. Röda knappar har vi valt just för att förmedla "sense of urgency".

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Åsa Ander projektledare för Ett Röda Korset på nätet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!