Martin Tägtström tillförordnad chef avd Ekonomi och Stöd

Martin Tägtström

Martin kommer att rapportera direkt till vår generalsekreterare och vara en del av ledningsgruppen.

Martin Tägtström som just nu är chef för IT-enheten, tar över ansvaret den 1 februari och kommer att arbeta parallellt med Anna Ernestam i några veckor innan hon lämnar sin tjänst på Röda Korset för att arbeta som generalsekreterare för SOS Barnbyar i Sverige. Martin kommer att rapportera direkt till vår generalsekreterare och vara en del av ledningsgruppen. Arbetet med att rekrytera en ny avdelningschef till Ekonomi och stöd påbörjas inom kort.

- Martin är väl insatt både i avdelningens uppdrag och våra övergripande strategier och kommer kunna driva arbetet vidare på ett bra sätt, säger generalsekreterare Martin Ärnlöv. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!