Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

Ny rapport om den humanitära situationen för unga ensamkommande

Ungdom som kastar upp löv i luften

Den 30 januari lanserade vi en rapport med syftet att undersöka hur den sociala situationen i Sverige ser ut för de ungdomar som sökt skydd som ensamkommande barn.

Rapporten fokuserar på målgruppens boendesituation, tillgång till grundläggande humanitära behov samt risken för psykisk ohälsa och exploatering som följd av utsatthet. 

Den 17 februari kommenterar Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, rapporten på ett seminarium i Stockholm tillsammans med Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv. Seminariet kommer även att kunna ses online. Mer information om detta kommer snart.

Rekommendationer utifrån rapportens slutsatser

Röda Korset anser att kommuner ska:
• säkra boendeplatser för ungdomar som befinner sig i kommunen med uppehållstillstånd för studier.
• säkerställa att särskilt hänsynstagande tas i beslutsfattande som rör barn och unga i kommunen och anpassas efter den unges situation och behov.
• samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till grundläggande humanitära behov.
• möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

Röda Korset anser att regeringen ska:
• förtydliga kommunernas ansvar för att ordna boenden för ungdomar med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och säkerställ finansiering för detta.
• vidta nationella åtgärder för att minska hemlösheten, inklusive den svåra boendesituationen för ensamkommande barn och unga, i Sverige.
• säkerställa de praktiska förutsättningarna för att lagkraven i gymnasielagen ska kunna uppnås.
• genomföra en översyn av de konsekvenser som uppstått med anledning av ändringarna från 2016 i Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA).
• säkerställa förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet i civilsamhällets insatser.
• tillsätt ett nationellt samordningsuppdrag för frågor som rör ensamkommande barn och unga i Sverige.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.rodakorset.se.

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!