Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Ny myndighetsstruktur för krisberedskap och civilt försvar

Illustration om nya myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar från MSB.

Det händer mycket inom svensk krisberedskap. 1 oktober fick vi en ny struktur för den svenska krisberedskapen och det civila försvaret. Här nedan förklarar vi kort vad det innebär och hur det kan påverka dig, din krets och oss som organisation.

Sedan 1 oktober 2022 har Sverige en ny myndighetsstruktur för krisberedskap och civilt försvar. Förändringen innebär att 60 myndigheter blir beredskapsmyndigheter och tio beredskapssektorer skapas, med varsin sektorsansvarig myndighet. Inom beredskapssektorerna samverkar myndigheterna för att kunna agera snabbt och koordinerat vid en kris. Sverige får även en ny högre regional nivå och de 21 länsstyrelserna delas in i sex civilområden, med varsin civilområdesansvarig länsstyrelse. Inom civilområdet samverkar Försvarsmakten och länsstyrelserna för att samordna totalförsvaret på regional nivå.

Vill du veta mer om hur krisberedskapen fungerar i Sverige? I så fall kan du gå (eller repetera) webbkursen Krisberedskap och totalförsvar i Sverige, klicka här för att få mer information om kursen!

Hur påverkar den nya strukturen dig?

  • För dig som frivillig har detta ingen direkt påverkan, men det kan vara bra att veta att det händer och kommer hända mycket med den svenska krisberedskapen de kommande åren.

  • För er som krets som har kontakt med kommunen, länsstyrelsen eller andra aktörer inom krisberedskapen är det vara bra att veta vad ett civilområde är eftersom detta kommer vara en aktör på den regionala krisberedskapsnivån.

  • För oss som organisation behöver vi se över hur vi samverkar på både regional nivå och nationell nivå gentemot de nya civilområdena, beredskapsmyndigheterna och beredskapssektorerna.  

  

Under frågor och svar på denna sida kan du läs mer om strukturreformen, och vad den innebär för Svenska Röda Korset.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!