Dags att skriva en lokal krisberedskapsplan? Ny mall finns ute nu!

Skogsbrand 2018, Ljusdal. Under den långa torkan sommaren 2018 uppstod många skogsbränder i Sveriges skogar. Engagemanget för att hjälpa till runt om i Sverige var stort. Många kretsar och frivilliga kom igång och gjorde ett fantastiskt arbete, och med över 5 000 intresseanmälningar av spontanfrivilliga. Röda Korset fick en förfrågan från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att åta oss uppdraget att koordinera spontanfrivilliga och underlätta samverkan mellan frivilligorganisationer lokalt där det behövs. Fokus för Röda korsets insats låg på att se till att frivilliginsatsen var långsiktigt hållbar och på att öka beredskapen för nya bränder runtom i Sverige.

Vi ska snabbt kunna agera när krisen inträffar men snabbhet kräver planering. En lokal krisberedskapsplan ger kretsen/kretsar i samverkan stöd och riktning i hur vi kan agera i händelse av en kris. För att underlätta skrivandet av en sådan plan finns det en mall att använda.

Mallen för att upprätta en lokal krisberedskapsplan är nu uppdaterad och kompletterad och finns att ladda ner på Kunskapsbanken.

Ändringarna i mallen är:

  • Fler kryssrutor för att kretsen enklare ska kunna bedöma hur dess krisberedskap ser ut enligt Beredskapsindex, sida 1 och 4.
  • Tydligare rutor för kretsens kontaktpersoner i syfte att underlätta för Tjänsteperson i beredskap, TiB, att ta kontakt i händelse av kris, sida 1
  • Förteckning över kretsens verksamheter för att snabbt få en överblick och kunna prioritera om det skulle uppstå en situation som drabbar en stod del av kretsens verksamheter, se bilaga 3.
  • En mall med förslag på övning, se bilaga 7.

Använd checklistan i Handbok Lokal krisberedskap för att kontrollera att kretsens krisberedskapsplan innehåller allt väsentligt. Säkerställ sedan att planen antas av styrelsen, och efter det – skicka planen till Infoservice info@redcross.se.

Ni som redan skickat in er plan – hurra för er!  Men kom ihåg att regelbundet kontrollera att informationen i den är uppdaterad. Om ni har gjort några ändringar - skicka in den igen. Tack!

Besök gärna sidan på Kunskapsbanken som handlar om lokal krisberedskap

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!