Ny kurs för kretsrevisorer

Dator med utbildning online.

Våra kretsrevisorer har en viktig roll hos Svenska Röda Korset. Vi har därför tagit fram en utbildning på Teams som vi hoppas ska vara ett stöd i revisionsarbetet.

Med revisorns bidrag har vi en bra grund för att medlemmarna ska kunna lita på att kretsens ekonomiska information är korrekt och att styrelsens förvaltning följer stadgar, lagar och övriga regelverk som berör en krets. Vi skapar då förutsättningar för att bibehålla vårt förtroende från våra medlemmar, givare, myndigheter och allmänheten.

Kursen innehåller följande:

  • Vilket ansvar har styrelse, kassör och revisor hos kretsar
  • Vilka interna och externa regler ska kretsen följa
  • Vad kan en förberedelselista från revisorn till kretsen innehålla
  • Att upprätta en revisionsplan
  • Att tänka på vid granskning av kretsens redovisning, interna kontroll, verksamhet och förvaltning

 

Datum och tid: onsdag den 17 januari kl. 18:00 – 19:30

Mer information och anmälan.

 

Tips! I Kretshandboken finns förslag på en Arbetsplan för kretsrevisorer och exempel på Revisionsberättelse.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!