Ny kurs för kretsar som behöver krisstödjare till akuta händelser

Att bli krisstödjare

Kursen har tagits fram för att stärka rödakorskretsar runt omkring i landet i det lokala krisberedskapsarbetet.

Kursen möjliggör för kretsen att kunna agera i en akut insats med utbildade krisstödjare.

Kursen har tagits fram i samarbete mellan enheterna Utbildning, Förening och Krishantering och Beredskap. Tidigare kurser och erfarenheter från redan befintliga krisstödjare har bidragit till utvecklingsprocessen.

Om kursen Att bli krisstödjare

Kursen kan genomföras på två sätt - fysiskt under två dagar eller digitalt vid tre tillfällen. Till följd av coronapandemin genomförs kursen enbart digitalt första halvåret 2021.

I kursen får deltagarna prata om rollen, utveckla kunskapen inom psykologisk första hjälpen och öva hantverket.

Kursdeltagarna får stor möjlighet till egen reflektion, men även tillsammans med en annan kurskamrat i ett så kallat ”buddy system”.

Efter kursen får deltagaren med sig ett övnings-kit att använda med en närstående eller rödakorsvän, i en liten grupp av frivilliga eller i en något större gruppering.

Utbildade krisstödjare kommer sedan att ingå i ett nätverk med möjlighet att få kompetenshöjande inslag och övningar genom verksamhetsåret.

Anmälningsvillkor

Den här kursen erbjuds kretsar som enligt sin lokala krisberedskapsplan vill ha frivilliga med en utbildad och övad förmåga att ge krisstöd till människor vid akuta händelser.

Kurserbjudandet förutsätter att deltagaren har gått våra grundkurser, inklusive den uppdaterade kursen ”Att mötas i vardag och kris med psykologisk första hjälpen”.

Det är viktigt att deltagarna har gått den senaste versionen av kursen då den genomsyras av psykologisk första hjälpen på ett helt annat sätt än den gamla ”Att mötas i vardag och kris”.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!