På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Nu samlas rörelsen i de internationella stadgeenliga mötena

Under 2022 arrangeras Rödakors- och rödahalvmånerörelsens Internationella Stadgeenliga möten: Generalförsamlingen och Delegatrådet. Mötena skall denna gång hållas i hybridform.

Mötena, som äger rum vartannat år, skulle ha genomförts redan förra året men blev framflyttade på grund av pandemin och osäkerheten kring att genomföra resor och samlas i stora grupper.


Denna osäkerhet kvarstår men mötena behöver genomföras och organisatörerna har därför beslutat att det ska göras i en hybridform, vilket innebär digitala möten och konsultationer under våren, och en fysisk träff i mindre skala i Genève mellan den 19–23 juni.

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen, som består av alla 192 erkända nationella Rödakors- och rödahalvmåneföreningar, kommer att anta policyer och verktyg som ska guida och ge stöd åt nationella föreningar i det dagliga humanitära arbetet. Temat för årets generalförsamling är ”Local action, global reach” och fokus ligger på lokalisering, frivillighet och arbetet med att öka förtroendet och minska korruption och andra oegentligheter. Under våren kommer digitala workshops att anordnas på olika teman där alla från rörelsen kan delta, mer information om dessa kommer.   


I juni, när representanter från nationella föreningar träffas i Genève, så kommer resultaten från de digitala workshopparna att presenteras. Då kommer också formella beslut tas kring policyer och verktyg, och Generalförsamlingen kommer att välja en ny ordförande, fyra nya vice ordförande samt en ny styrelse.


Svenska Röda Korset bidrar till arbetet genom att lämna synpunkter på och ge stöd i framtagandet av policyer och verktyg, och vi sitter även med i ett antal arbetsgrupper för att bidra med erfarenheter och kompetens inom olika frågor. Genom GLOW Red-nätverket jobbar vi för att identifiera och stötta kvinnliga kandidater till de valbara styrelseposterna.


Delegatrådet

Delegatrådet, där alla 192 nationella föreningar deltar tillsammans med Federationens sekretariat och ICRC, fokuserar på frågor som rör hela Rödakors- och rödahalvmånerörelsen och på hur rörelsen ska stärka det interna samarbetet. Även inför Delegatrådet kommer ett antal workshops att anordnas, där den som är nyfiken är välkommen att lyssna in.


Här finns mer information om vilka ämnen som kommer att diskuteras och när. Den första workshopen äger rum redan den 20 januari och handlar om sanktioner och arbetet mot terrorism.


Till de fysiska mötena i juni förbereds åtta formella beslut, så kallade resolutioner, som kommer att förhandlas under våren. Dessa handlar bland annat om att ta fram en gemensam rörelsestrategi om migration, att stärka patientsäkerhet och kvalitet på vård, att arbeta för att förhindra användandet av kärnvapen och att bli bättre på att förutse och humanitära katastrofer och agera innan de sker. Svenska Röda Korset bidrar med synpunkter och deltar i förhandlingarna kring dessa beslut på olika sätt, och har sedan ansvaret att omsätta dom i praktiken i vår egen verksamhet, och framöver, rapportera om hur det arbetet går.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!