Nu pågår Beredskapsveckan 2023!

På bilden ser vi Daniel Norman - krisexpert och rådgivare inom krisberedskap.

En gång om året genomförs Beredskapsveckan, som i år har sin start 25 september. Temat är Öva! för att fler i Sverige ska stärka sin hemberedskap genom olika övningar.

Hur krisredo är vi egentligen i Sverige?

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är initiativtagare till Beredskapsveckan, behöver många fler hushåll i Sverige bättra på sin hemberedskap.

För att fler ska kunna bli krisredo om en kris eller ett krig skulle slå till är övning ett effektivt verktyg, för att lättare kunna gå från tanke till handling.

Därför handlar Beredskapsveckan i år om just det: att få fler runt om i landet att genomföra enkla övningar som utformats för olika vardagssituationer.

Läs mer om Beredskapsveckan på Kunskapsbanken

Läs mer på MSB:s hemsida

Har ni aktiviteter i kretsen under Beredskapsveckan?

Berätta för oss på Rednetredaktionen om vilka initiativ ni är en del av under veckan på rednet@redcross.se.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!