Nu lanseras vår årsbok i internationell humanitär rätt 2019

Har du funderat på hur den humanitära rätten – regler som syftar till att lindra och förhindra lidande i krig - används i Sverige? Då vill du läsa Svenska Röda Korset årsbok i internationell humanitär rätt 2019, som tar upp några av de större humanitärrättsliga händelserna under året som gått.

Under våren har Svenska Röda korset, liksom resten av Rödakors- och rödahalvmånerörelsen, ställt om för att stötta de mest utsatta under coronakrisen. Samtidigt fortsätter konflikter och katastrofer och vi ser hur de som redan var hårt drabbade, nu är ännu mer utsatta när viruset sprider sig. Inte minst blir det tydligt hur viktigt det är med en stark sjukvård för att klara av att möta de ökade behoven. Det är därför fortsatt lika viktigt att fortsätta jobba för att den humanitära rättens regler, och däri skyddet för sjukvården, ska följas.

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2019

Varje år publicerar vi en årsbok i humanitär rätt för att sprida kunskap i Sverige om den humanitära rätten och visa hur det arbetas med reglerna i det svenska samhället. På så sätt vill vi bidra till att respekten för reglerna stärks.

Genom bidrag från experter på området, kan du i årets bok till exempel lära dig mer om hur Försvarsmakten säkerställer ett humanitärrättsligt perspektiv i sin verksamhet, hur den humanitära rätten hanterar autonoma vapensystem och hur reglerna skyddar mot kommunikationspåverkan. Du får även lära dig mer om vilka utmaningar det finns i dagens konflikter och de framsteg vi har sett sen Genèvekonventionerna antogs, som firade 70 år under 2019.   

- Årsboken är unik i sitt slag i Sverige. Den här årsboken är för alla som är intresserade och vill lära sig mer om den humanitära rätten och hur vi arbetar med reglerna i Sverige. Årsboken inkluderar bl.a. en intervju med Försvarsmaktens chefsjurist, och bidrag från UD och representanter från Internationella Rödakorskommittén, säger Helena Sunnegårdh, folkrättsrådgivare.

Håll ögonen öppna i höst då vi kommer anordna fördjupande föreläsningar av experter från SIPRI* och Försvarshögskolan om artificiell intelligens och autonoma vapensystem samt om hur den humanitära rätten skyddar mot kommunikationspåverkan!

Läs årsboken

 

*Stockholm International Peace Research Institute

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!