Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Nu kan kretsar söka ekonomiska medel för verksamheter 2023

Kretsar har nu möjlighet att söka ekonomiska medel för ny eller redan existerande verksamhet som kretsen planerar att arbeta med under 2023.

Kretsar kan söka medel för verksamhet som bedrivs enligt den strategiska inriktningen 2020–2023. Exempel på verksamheter är:

  • Verksamhet som möter människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer
  • Verksamhet som möter grundläggande humanitära behov
  • Verksamhet inom flyktingmottagande
  • Hälsofrämjande verksamhet
  • Verksamhet som möter övriga insatser inom Svenska Röda Korsets strategiska inriktning 2020–2023 (till exempel första hjälpen utbildning, lokalt påverkansarbete och lokal krisberedskap).

Du kan hitta mer information och ansökningsformulär på sidan ”Stärka ekonomin” i Kunskapsbanken.

Skicka er ansökan till kretsansokan@redcross.se senast den 31 mars 2023. Ansökningarna behandlas löpande, det innebär att medlen kan ta slut innan ansökningstiden går ut. Vi rekommenderar därför att ni söker så snart som möjligt. 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!