Nu finns nytt erbjudande av Office 365-paketet till kretsar

Office 365-paketet till kretsar

Under våren har vi utrett vilka behov som finns. Det nya erbjudandet innebär viss utökad funktionalitet med framförallt samma till alla.

Pandemin har bidragit till att både verksamheter och kretsarbete har ställts om och bedrivits på distans. Många kretsar planerar också att fortsätta att delvis använda sig av digitala möten. En förutsättning för att jobba effektivt på distans är att frivilliga och förtroendevalda har tillgång till grundläggande digitala verktyg som videomöten och möjlighet att dela enkäter och dokument. Det är funktioner som finns i Microsofts Office 365-paket och som till viss del redan kunnat tillhandahållas kopplat till en personlig redcross-mejladress.

Därför initierades under våren en utredning för att samla behoven och se på vilket sätt Office 365 standardpaket kunde erbjudas i sin helhet till kretsar. I utredningen lyftes behovet av att fler ska ha tillgång till en redcross-mejladress men framförallt att även funktionsadresser (til lexempel gemensamma verksamhetsmejladresser) behövde kunna få tillgång till samtliga funktioner i Office 365-paketet.

Processen har lett till att det nu finns ett nytt standardiserat erbjudande av Office 365-paketet till kretsar. Till viss del utökad funktionalitet men framförallt samma till alla.

I korthet innebär det nya erbjudandet:

  • Vi erbjuder gratis redcross-mejladress med tillhörande Office 365-paket till individer såväl som till funktioner/verksamheter.
  • För att få tillgång till redcross-mejladressen och Office 365-paketet kan den som har ett behov lägga en beställning själv. Enda kravet är att individ och/eller verksamhet finns inlagda i Redy.
  • Det vi idag kan erbjuda gratis till kretsar är enbart den webbaserade online-versionen av Office 365-paketet. Många kretsar har lyft behovet av att även kunna ladda ner Office-programmen och jobba lokalt på sin dator utan att vara uppkopplad. Då dessa licenser är förknippade med en kostnad kommer vi i höst fortsätta utreda vi ska kunna tillhandahålla det till kretsar (med särskilt fokus på kretsanställda).

Läs mer i Kunskapsbanken om vad Office 365-paketet innebär och hur du får tillgång till det.

Ett stort tack till alla kretsar som deltagit i utredningen.        

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!