På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Nomineringar klara till ny styrelse för Svenska Röda Korset

Anna Hägg-Sjöquist

Till ny ordförande för Svenska Röda Korset föreslås Anna Hägg-Sjöquist. Valberedningen föreslår även tre nya ledamöter och två föreningsrevisorer.

Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera befintliga förtroendevalda på av Riksstämman tillsatta positioner och att hitta nya tillgångar till styrelse och föreningsrevision. Valberedningen har också tagit fram ett förslag på lämpliga personer att leda stämman.

Till ny ordförande för Svenska Röda Korset föreslås Anna Hägg-Sjöquist.

Hon växte upp i Dalsland och engagerade sig i Ungdomens Röda Kors, och har senare i livet också varit frivillig inom Sudanesiska Röda Korset. Anna lämnar sitt nuvarande jobb som generalsekreterare i Svenska FN-förbundet för möjligheten att ”komma hem” till Röda Korset och ta ordförandeklubban.

- Röda Korset behövs kanske mer än någonsin för att möta de stora, globala utmaningar vi står inför och bistå alla som drabbas eller hamnar i utanförskap. Jag är djupt imponerad över det arbete Röda Korset gör och känner glädje och stolthet över möjligheten att få bidra till Röda Korsets angelägna arbete, säger Anna Hägg-Sjöquist.

Tre nya ledamöter

Tre nyval presenteras inför stämman och dessa är Fadi Barakat från Malmö, Kari Isomaa från Tvärred och Amanda Jackson från Stockholm. Dessa anser valberedningen kan tillföra strategiskt höjd, mångfaldsarbete och goda erfarenheter från internationellt rödakorsarbete.

Läs närmare presentationer av de nya kandidaterna i Valberedningens förslag i Kunskapsbanken

Sju ledamöter föreslås till omval: Martina Bruzelius, Birgit Hansson, Emma Knaggård Wendt, Johan Norell Bergendahl, Ingegerd Palmér, Angelica Rage och Johan Sohlberg.

Läs mer om sittande styrelsen på rodakorset.se 

Margareta Wahlström, Kristina Ljungros, Gabriel Rappe och Katarina Struwe Orleifson har avböjt omval.

Utöver de elva personer som valberedningen har att föreslå till Riksstämman består styrelsen även av ordföranden för Röda Korsets Ungdomsförbund, som nomineras av Ungdomsförbundets valberedning och väljs av riksårsmötet. 

Nytt bland föreningsrevisorerna

Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer arbetar i grupp, och tillsammans med den auktoriserade revisorn som gör den ekonomiska uppföljningen. Som föreningsrevisor är det viktigt att förstå och kunna föreningens olika delar och det ser valberedningen att dessa fyra personer kan göra. Göran Petersson från Mariefred (nyval) och Margareta Sterner från Jönköping (omval) föreslås som ordinarie föreningsrevisorer. Till förste ersättare föreslås Barbro Boström från Landskrona (omval) och som andre ersättare Jan Johansson från Kalmar (nyval).

Läs mer om sittande föreningsrevisorerna i Kunskapsbanken

Digitalt anpassat stämmopresidium

Då det tidigt bestämdes att Riksstämman 2021 ska hållas helt digitalt på grund av rådande coronapandemi behövde valberedningen utforma ett stämmopresidium som kan arbeta efter de förutsättningarna. I vanliga fall består presidiet av tre personer, varav en med lokal förankring där stämman hålls, men detta är inte möjligt i år. Istället föreslår valberedningen fyra personer som ska arbeta i par med en ”teknisk ordförande” och en som är väl förankrad i Röda Korset. Dessa fyra personer är Johan Groth och Max Horttanainen samt Linnéa Johansson från Göteborg och Åsa Älander från Ljusdal.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!