Nationellt kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering invigt

Invigning av Nationellt Kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering på Röda Korsets Högskola.

Trots att behoven av rehabilitering av trauma för personer med tortyr- eller krigsskador är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området. I april 2020 startades Röda Korsets kompetenscenter för tortyr – och krigsskaderehabilitering och nu har centret invigts. 

Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Svenska Röda Korset en omfattande kompetens, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. I Sverige har Röda Korset på olika sätt varit pionjär inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa erfarenheter har ett nationellt kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering startats.

Idag driver vi behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex olika platser i Sverige. Det nationella kompetenscentret för tortyr- och krigsskaderehabilitering vid Röda Korsets Högskola ska arbeta för att bygga upp kapacitet och verksamhet för att förstärka utbildning, möjliggöra forskning samt bidra till metodutveckling för rehabiliteringsarbetet. Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt i arbetet och forskningen kring tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Vid invigningen talade generalsekreterare Martin Ärnlöv, Röda Korsets Högskolas rektor Susanne Georgsson, Oscar Fredriksson, tidigare ordförande i Stiftelsen Röda Korset RKC och representanter från Internationella rödakorskommittén, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, studentkårens representant, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare från Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola.

— Tillsammans ska vi arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för tortyr- och krigsskador får bättre hälsa och ökat välmående. Med kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd. Förhoppningen är att kunna bidra både i Sverige och internationellt, sade Maria Stålgren, samordnare för Kompetenscentret, på invigningsdagen.

Mycket görs redan idag i arbetet att ge stöd och behandla människor som lider av trauman från tortyr och krig. Genom vårt kompetenscenter hoppas vi kunna ta ännu ett kliv i arbetet och synergierna mellan de olika samarbetsparterna ska bidra till ökad kvalitet i arbetet och att området som sådant sätts på kartan.

Läs mer om Röda Korsets kompetenscenter för krigs- och tortyrskaderehabilitering

Besök hemsidan för Röda Korsets Högskola

Läs mer om våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!