Nationella poolen - Svenska Röda Korsets stärker sin krisberedskap

Krisberedskap Sverige

Svenska Röda Korset har startat en nationell pool bestående av frivilliga, med olika roller, som med kort varsel är redo att agera i en kris.

Den nationella poolen är en rikstäckande resurs och de frivilliga i poolen är redo att agera i hela landet. Poolen ska kunna sättas in över hela Sverige vid en oförutsedd uppkommen händelse - när vår lokala krisberedskap inte räcker till. Syftet är att de frivilliga i poolen ska kunna förstärka den lokala krisberedskapen där krisen har inträffat.

Uppbyggnaden av den nationella poolen är ett pågående arbete. Nu i början består poolen av ca 60 behöriga förstahjälpare och insatsledare. Om arbetet med nationella poolen faller väl ut så kommer poolen att byggas på med fler roller, såsom krisstödjare och logistiker.

Planen är att i början av 2024 öppna upp för nya sökande som är intresserade och godkända av sin krets att ingå i den nationella poolen.

Är du nyfiken på nationella poolen? Här finner du mer information.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!