Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Nationell samordning för att hjälpa äldre

Frivilliga från Röda Korset handlar mat i coronakrisen

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har träffat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hjälpa kommuner att stötta äldre med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner. Vägledningsmaterial för kretsar kring denna verksamhet finns i Kunskapsbanken.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och tjänster för att klara av sin vardag. 

 Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu gemensamt samordna frivilliga krafter för att kunna bistå fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för oss som civilsamhälle att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen tillsammans, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset. 

Gruppen av ideella organisationer består av Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner. I dagsläget presenteras överenskommelsen mellan myndighet och nämnda organisationerFör att arbetet ska komma igång krävs nu att kommuner tillsammans med organisationer på lokal nivå hittar modeller för arbetet.  
 
Överenskommelsens syfte är att personer i behov av stöd för tjänster som att handla mat eller hämta medicin ska få hjälp med detta genom frivilliga inom organisationerna. De som är i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar till frivilligorganisationerna, som samordnar lokala frivilliga att utföra uppdragen 

Svenska Röda Korset koordinerar modellen nationellt, på lokal nivå utförs uppdragen av frivilliga från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsenVilken organisation som utför uppgifterna i en specifik kommun bedöms utifrån kapacitet på plats. 

Detta stöd omfattar i första hand kommuner som inte har en Frivillig Resursgrupp (FRG) eller annan typ av samordning för frivilliginsatser knuten till kommunen. Rekrytering av frivilliga sker på lokal nivå efter behov i respektive kommun. Frivilliga som engageras ska vara lokalt förankrade i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet. 

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet. 

Informationen på Kunskapsbanken kring inköp till riskgrupper uppdateras kontinuerligt. Vi arbetar just nu tillsammans med kommuner och apotek med att ta fram riktlinjer och stöd för de som arbetar med inköp av medicin så att det sker på ett tryggt sätt.

För frågor kontakta Infoservice på 0771-19 95 00 eller info@redcross.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!