Nästa års verksamhetsrapportering blir kvartalsvis

Dator och händer

Efter att Riksstämman beslutade att verksamhetsrapporteringen ska ske mer sällan kommer rapporteringen under 2024 att ändras till att bli kvartalsvis.

- Genom förändringen hoppas vi att alla kretsar ska känna att det blir en rimlig frekvens på rapporteringen, samtidigt som det går att rapportera till givare och dela information med både externa aktörer och internt om allt det fantastiska arbete som görs bland kretsarna, sammanfattar Susanna Sonander som är projektledare för utvecklingen av kretsrapporteringen.

Kvartalsvis rapportering

Årets första verksamhetsrapportering kommer i och med förändringarna att göras i början av april. Därefter kommer kvartal 2 att rapporteras i början av juli, kvartal 3 i början av oktober och kvartal 4 i början av januari. Precis som idag innehåller sista kvartalet extra helårsfrågor, därför är det extra viktigt att kvartal 4 rapporteras.

Antalet frågor i rapporteringen har minskats för att ytterligare göra rapporteringen enklare för kretsar. I händelse av en större kris kan det dock eventuellt behöva gå ut frågor som handlar om verksamhet och behov kopplat till den specifika krisen. Det kommer då handla om ett begränsat antal frågor i likhet med det som idag rapporteras om verksamheter för ukrainska flyktningar.  

Möjlig koppling till Redy

I projektet ingår också att se över möjligheten att koppla ihop Redy med verksamhetsrapporteringen. Det innebär att det i så fall blir ännu enklare för de kretsar som använder Redy att rapportera, då de får färre frågor. Under november och december pågår tester där en referensgrupp bestående av kretsar och regionråd är med och går igenom de olika lösningsförslagen.

Läs mer om verksamhetsrapporteringen

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!