Folk och Försvar bjöd in till Samtal med: Martin Ärnlöv

Folk och Försvar tillsammans med Försvarshögskolans studentkår sände igår ett samtal med Martin Ärnlöv.

Samtalet innehöll frågor som vilken roll Röda Korset har haft under tidigare allvarliga händelser och kriser i Sverige? Hur ser lokal respektive nationell krisberedskap ut? Vad behöver Sveriges kommuner, regioner och myndigheter göra för att stärka svensk krisberedskap och vilka är de främsta utmaningarna i detta arbete?

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!