Många samtal till stödtelefonen

Bengt Hellström är volontär i stödtelefonen under coronakrisen

Den 25 mars öppnades en stödtelefon för att möta människors oro och länka till samhällsservice och säker information om coronapandemin. Den 26 juni hade 1171 samtal tagits emot av våra 29 volontärer.

Många volontärer har snabbt och engagerat ställt om från sina ordinarie uppdrag för att genom telefonen kunna främja lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. En av dem är frivilligledaren Bengt Hellström i Folkrättskretsen, Stockholm.

Vad har du för bakgrund i Röda Korset?

Jag är engagerad i folkrättsgruppen och besöker Migrationsverkets förvar i Märsta ett par gånger i månaden, utöver det utbildar jag mig till krisstödjare på Arlanda/Bromma.

Vad gjorde att du ville engagera dig i stödtelefonen under coronakrisen?

Jag fick förfrågan om att bemanna stödtelefonen eftersom vår verksamhet på förvaren ligger nere under covid-19 (dock har det startats ett digitalt mötesrum så ”besöken” kan återupptas, men i annan form).

Vilka är det som brukar ringa in till stödtelefonen?

De som brukar ringa är oftast äldre +70 år, men även oroliga medelålders, oftast kvinnor som behöver prata och som vi kan hjälpa med hänvisningar till vården eller kommunen med mera.

Vad vill de som ringer prata om?

Oftast stark oro och ensamhet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!