Många deltagare på lyckad styrelseworkshop!

Bild tagen under en styrelseworkshop i Älmhult 2023.

En lördag i oktober samlades runt 35 deltagare från tolv olika kretsar och regionråd i Region Syd och Sydost för en heldag av styrelseworkshop i Älmhult.

Kretsordförande i Älmhults rödakorskrets hälsade alla välkomna till eventet genom att berätta om kretsens lokala arbete och vikten av positiva krafter i dagens samhälle. Det blev en passande övergång till workshopens teman om styrelsens roll, styrelsearbetets utmaningar och kretsens strategiska arbete framåt.

Workshopen berörde frågor som ledarskap utifrån värderingar, motivation till engagemang, styrelsens ansvar och vikten av både medlemmar och frivilliga.

Våra styrelseengagerade sitter på otroligt mycket kunskap, så under dagen gavs det rejält med tid för diskussion och erfarenhetsutbyte. Sorlet under passen tydde på att detta var uppskattat!

Kontakt mellan kretsar uppmuntras alltid. Även om varje krets är unik så finns det så otroligt mycket kunskap bland kretsarna som kan vara av nytta för en annan krets.

Tack till alla som bidrag till denna givande dag!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!