Lyckad frivilligrekryteringskampanj 2022

Frivilligrekryteringskampanj

Nu är kampanjen sammanställd och utvärderad av kretsarna som deltagit i kampanjen.

Den 15 september till 23 oktober pågick frivilligrekryteringskampanjen 2022, i enlighet med den strategiska inriktningens beslut att årligen genomföra en satsning på frivilligrekrytering.

Det är andra året i rad som frivilligrekryteringskampanjen genomförts. Med glädje kan det konstateras att den även i år varit framgångsrik, med stort engagemang och driv bland deltagande kretsar.

Resultatet visar att den nationella annonseringen gett god effekt och det är en tydlig ökning av personer som anmäler sitt intresse att engagera sig. Bara under de dryga 5 veckorna som kampanjen pågick fick vi totalt 857 ansökningar.

Detta är också något som kretsarna märkte av. Totalt 69% som svarat på utvärdering av kampanjen menar också att ansökningar matchade de behov som fanns.

Även om kretsar i stort var nöjda så gav utvärderingen även viktig och värdefull information för arbetet med att utveckla kampanjen. I utvärderingen kan det exempelvis utläsas att bland de som svarat önskar 42% mer centralt stöd framåt och 39% vill ha mer stöd i form av utbildningar. Några av de lärdomar vi tar med oss.

För att ta del av kretsarnas utvärdering på sidan om frivilligrekryteringskampanjen i Kunskapsbanken.

För i år tackar vi alla som deltagit, tagit sig tiden att svara på enkäten och bidragit till att vi tillsammans når fler med vår verksamhet.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!