Lomma rödakorskrets ställer om och håller avstånd

Lomma rödakorskrets tillverkar skyddsförkläden i Coronakrisen

Vad gör vi när vi tvingas ställa in alla planerade aktiviteter för de äldre? Jo, vi ställer om! Gittan Holmström, styrelsemedlem, skriver om hur Lomma rödakorskrets snabbt finner andra sätt att verka på.

Våra trivselkvällar, söndagscaféer och fester såsom påskfesten är inställda. Hur klarar sig det 100-talet besökare som brukar komma på våra arrangemang rent praktiskt i sin isolering? Vi tog fram en lista på alla medlemmar 70+ och började ringa det viktiga samtalet. Hur har du det? Hur klarar du dig? Det var många som blev glatt överraskade att få samtalet och vi kunde prata om de mest skiftande saker. Glädjande var att alla hade en granne, närstående eller en volontär som hjälpte till med inköp och tillsyn, ibland också en promenad på tu man hand och avstånd.

Ring så pratar vi

Samtidigt lade vi en notis på vår hemsida med erbjudande om kontakt, genom att ge namn och telefonnummer till tre av våra medlemmar, när och om någon medlem ville ha någon att prata med vid annat tillfälle. Vi i Lommakretsen tvekade inte heller för nya uppgifter när Margareta Thulin, aktivitetssamordnare på Mötesplats Havsblick i Lomma, efterfrågade vår arbetskraft. Den 15 april startade kommunen tillverkning av engångsförkläden med lång ärm i den stängda restaurangen på Mötesplats Havsblick. Förklädena är avsedda för personalen i hemtjänsten. Flera stationer, det vill säga matbord, togs i anspråk för tillverkningen som innebar att tejpa samman ärmarna i detta stora plaststycke. Efter ett par dagar fick vi också tillgång till en svets. Enkla tillverkningsrätt som endast kräver precision och en del tålamod, men så viktigt, då åtgången är stor och den ordinarie tillverkaren inte kan leverera tillräckligt många förkläden i tid. På ett bord i tillverkningshallen finns allt som behövs för arbetet: sax, tejp, engångshandskar, handsprit och det är nära till kaffet. Lite längre bort finns det stora tillskärarbordet och svetsen.

Fråga så kommer vi

Stina Dalgart är en av rödakorsarna som arbetar i förklädestillverkningen. Vi frågar varför Lomma rödakorskrets tagit sig ann denna uppgift.

- Vi gör detta för kommunen. Vi blev tillfrågade och vi värnar om folket i vår kommun. Dessa förkläden ger ett bra skydd för hemtjänstpersonalen och för brukaren. Vi gör det av fri vilja och utan betalning, säger Stina med glimten i ögat. Och tillägger.

- Vi kan vara fler i tillverkningen än vi varit hittills, och ändå hålla avstånd, så jag tog med en granne till ett arbetspass.

Högst ansvarig för produktionen är Anders Åkesson, säkerhetschef på Lomma kommun. Det är han som lagt ut beställningen på Margareta Thulin som också fått andra arbetsuppgifter i dessa coronatider. Hon berättar att det i en första omgång skall tillverkas 1 000 förkläden, men att det finns en beställning på totalt 5 000 st. Tillverkning sker också i möteslokalen i Bjärred. Men hur hittar Margareta frivilliga till detta arbete?

- Jag gick ut till bland annat till Röda Korset i kommunen och de som gått seniorutbildningen Senior Sports School samt till den grupp som senast ordnade julafton för de ensamma på Mötesplats Havsblick. I den frivilliggrupp som jag ansvarar för finns också bland annat Strandkyrkan och Lomma församling. De flesta i denna grupp är 70+ och tillhör alltså
riskgruppen, vilket vi naturligtvis respekterar.

Avstånd blir närhet

- Min tidigare granne är här på kvällstid och arbetar. Det är ju samtidigt viktigt att vi inte blir för många på varje ”skift”, utan att vi kan sprida ut oss i lokalen. Dessutom är det tre LSS-verksamheter som ingår i tillverkningsenheterna, säger Margareta avslutningsvis.

Att ställa om kan skapa nya idéer och ge oss i Lommakretsen nya perspektiv på vår verksamhet och kanske leda till något bra, såsom närhet – bara vi håller ut och håller avstånd!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!