Lokala webbsidorna - vad händer nu?

Designskisser lokala webbsidor

Projektet "Ett Röda Korset på Nätet" rullar på trots coronavirusets härjningar. Det som nu ligger i fokus är de lokala webbsidorna, de sidor som i nuvarande form kallas för kommunsidor. Det är dock ett namn som inte är särskilt tydligt och därför kommer vi framåt att kalla dem för vad de är - Röda Korsets lokala webbsidor!

Under hösten och vintern har vi gjort telefonintervjuer och träffat kretsar för fokusgruppsamtal om själva konceptet för sidorna. Dessa kompletterades sedan med en så kallad Open Hearing, det vill säga ett öppet digitalt samtal, i mitten av mars som var öppen för alla att delta på. För den som är nyfiken på vad som sades går det att titta på det inspelade samtalet här eller presentationen i pdf-format här.

Nästa steg: design och utveckling

Med underlaget från fokusgrupper och Open Hearing har projektgruppen arbetat fram designskisser och kravställt exakt hur sidorna ska fungera så att utvecklarna nu kan ta över och börja bygga sidorna. Planen är att utveckla sidorna steg för steg och släppa en förstaversion som är relativt enkel och avskalad för att sedan fortsätta att bygga på funktioner efter hand.

Medhjälpare sökes!

För att komma i mål med projektet behöver vi involvera dem som sidorna skapas för, det vill säga kretsarna.

Det vi behöver hjälp med är framför allt att:

• Säkerställa att de data som ligger i Redy/CRM är uppdaterade och korrekta. Dessa kommer att ligga till grund för mycket av informationen som visas på de lokala webbsidorna. Detta behöver varje krets göra.

• Användartesta redigeringsgränsnittet som kretsens redaktör/er ska jobba i för att redigera sina sidor. Dessa tester kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas i början av juni. 

• Bygga ett antal pilotsidor för några olika kommuner, mest troligt med start efter sommaren.

Är du intresserad av att vara med och testa? Eller vill veta mer? Hör av dig till lisa.haggstam@redcross.se.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!