Levandegör grundprinciperna - boka en digital workshop

Digital workshop om grundprinciperna

Som organisation ställs vi dagligen inför vägval och frågor som kräver eftertanke men också förmåga att fatta väl avvägda beslut. Grundprinciperna är vårt främsta verktyg och vår kompass. Utifrån grundprinciperna sätter vi våra mål och prioriteringar. De ger vägledning för hur vi arbetar, hur vi förhåller oss i olika frågor samt hur vi organiserar arbetet.

Sedan tre år tillbaka finns frivilliga workshopledare som hjälper kretsar att fördjupa sig i och diskutera grundprinciperna. De har besökt flertalet kretsar för att leda diskussionerna och ge verktyg för att tillämpa dessa i kretsens verksamhet.

- Workshopen gav mig en djupare förståelse för Röda Korsets värderingar och fick mig att känna att jag är del i ett större sammanhang, berättade en frivillig.

Workshop grundprinciper – nu också digitalt

Under rådande situation genomförs få fysiska tillfällen och dessa kommer att bli tillgängliga igen när det kan ske på ett smittsäkert sätt. Under tiden kan en krets eller verksamhetsgrupp boka in en digital workshop.

Workshopen är två timmar med fokus på fördjupning och gemensam diskussion kring grundprinciperna. Vad betyder varje grundprincip, vilket förhållande har de till varandra och hur är de kopplade till oss i vårt rödakorsarbete?

Kunskap och team-building – boka workshop

Kontakta Infoservice för att boka in en workshop om våra sju grundprinciper. Ange vilken krets/verksamhetgrupp, förslag på datum och tid (dagtid eller kvällstid) samt kontaktuppgift. En workshopledare tar därefter kontakt för vidare planering.

Ta tillfället i akt att lära dig mer om och diskutera grundprinciperna. 

- Detta var både lärorikt och en bra team-buildning för oss i kretsen, sa en kretsordförande efter genomförd workshop.

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Fler nyheter

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!