25 000 frivilliga gjorde skillnad - läs kretsrapporten 2019

Frivilliga i Sverige och världen

Under 2019 arbetade 25 000 frivilliga för Svenska Röda Korset för att göra skillnad. Läs om allt vårt arbete i kretsrapporten.

Tillsammans gjorde vi insatser inom hälsa, vård, folkrätt, skydd, kris, katastrof och mycket mer. Nu finns en sammanställning av Kretsrapporten där du kan ta del av kretsarnas rapportering för verksamhetsåret 2019. Där kan du bland annat läsa att våra rödakorsvärdar hjälpte 353 667 besökare på sjukhus, att 521 personer har fått besök på förvar och att 699 frivilliga engagerade sig i Första hjälpen-grupper. 

Här kan du läsa Kretsrapporten 2019.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!