Nu finns en digital introduktionskurs om att leda en krisinsats

Förberedelser inför minnesdag - Drottninggatan

Under sommaren finns möjligheten att gå den nya digitala kursen "Introduktion till att leda en krisinsats" som syftar till att stärka förmågan och öka tryggheten att komma igång, leda och samordna en lokal krisinsats i Svenska Röda Korset.

Kursen ger dig kunskap om att leda och samordna det lokala rödakorsarbetet i insatser i samband med allvarliga händelser, kriser och katastrofer och utgör en introduktion till kursen Att leda en krisinsats. Den här digitala intoduktionskursen har tagits fram på önskemål eftersom vi i för tillfället inte genomför kurser där vi träffas fysiskt.

Som ett komplement till denna kurs genomförs också erfarenhetsutbyten där deltagarna får möjlighet att ställa frågor till varandra och till utbildare eller tjänsteorganisationen om pågående eller planerade insatser. Deltagarna får också möjlighet att utbyta erfarenheter och fördjupa sin kunskap i olika verktyg.

Kursen såväl som erfarenhetsutbytet riktar sig till dig som är utsedd av din krets att agera insatsledare eller insatsansvarig (stab) under en krisinsats.

Här finns mer information om kursen.

Gå direkt till anmälan.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!