Rödakorskunskap med fokus på uppdrag och grundprinciper

Rödakorskunskap och krisberedskap.

Vid uppstart av Landskronakretsens krisberedskapsgrupp låg fokus på att slutföra arbetet med krisberedskapsplan och få till ett avtal med staden. Den nyrekryterade frivilliggruppen genomförde rödakorsutbildning med fokus på uppdraget och våra grundprinciper. Frivilligledare Lena Andersson och Gunilla Bengtsson berättar mer.

Stort ideellt engagemang

Lena och Gunilla har arbetat som rektorer i Landskronas skolor under hela sitt yrkesverksamma liv. Båda har man, barn och barnbarn som tar upp mycket av tiden men den tid som blir över arbetar de gärna ideellt och då är Röda Korset deras val. Båda blev för några år sedan tillfrågade att ingå i kretsstyrelsen. Lena och Gunilla ville också arbeta aktivt i någon av kretsens verksamheter och då föll valet på Second hand-butiken. Där ingår uppackning, sortering samt att ta hand om kunder och kassa i uppdraget.

- För ett tag sen kom frågan om en krisberedskapsgrupp upp på vårt styrelsemöte och eftersom vi i vårt yrkesliv arbetat med liknande uppgifter anmälde vi oss som frivilliga och blev också frivilligledare för gruppen.

Krisberedskapsplan och avtal

För att få en struktur på krisberedskapsarbetet bildade kretsen en ”ledningsgrupp” som bestod av ordförande, sekreterare samt Lena och Gunilla som gruppens frivilligledare. Gruppen kommer att slutföra krisbereskapsplanen samt jobba utifrån ett avtal som kretsen har tecknat med staden.

- Kretsen har under åren haft en bra kommunikation med staden och Räddningstjänsten men vi har aldrig haft något avtal som talat om vad staden kan förvänta sig av Röda Korset vid kris.

I avtalet framgår det att kretsen exempelvis kan vara behjälplig med att bemanna och samordna någon eller några av kommunens trygghetspunkter, agera ”medmänniska” till drabbade och anhöriga, bistå med mötesplats och kläder vid kris, vara behjälplig med samordning av spontan-frivilliga samt delta i lokala aktiviteter under krisberedskapsveckan och andra övningar inom kommunen.

Rekrytering av frivilliga

Beredskapen inom kretsen har tidigare utgjorts av en lista med volontärer som varit beredda att rycka in vid behov.

- Vi ville nu utforma en fastare grupp som träffas regelbundet och arbetar med fokus på de punkterna som finns i avtalet.

I samband med kretsens generella rekrytering av nya volontärer, ingick också uppdraget att ingå i beredskapsgruppen och flertalet anmälde sig.

Rödakorskunskap med fokus på uppdrag och grundprinciper

Efter att frivilliga gått de obligatoriska kurserna, som exempelvis rödakorskunskap, samlades gruppen för gemensam genomgång. Fokus var på gruppens funktion men även att belysa Röda Korsets grundprinciper. En Power Point presentation, som utgick ifrån kursboken för rödakorskunskap samt punkterna i avtalet med staden, användes.

- Responsen har varit bra och vi är nu en grupp på 12 till 14 volontärer som har träffats vid två tillfällen. Vid första tillfället hade vi vår introduktion utifrån Power Point presentationen och vid andra tillfället kom kommunens beredskapssamordnare och gick igenom hur kommunen arbetar med samhällsskydd och beredskap. Det gav en bra bild över vilka områden som i framtiden kan drabbas av kriser.

Att välja information som är direkt riktat till det uppdraget samt att plocka in ämneskunniga föreläsare är två tips som Lena och Gunilla vill skicka med till andra kretsar.

Uppdraget bygger på frivillighet

Både Lena och Gunilla är via sitt yrkesverksamma liv i skolan vana att arbeta utifrån en värdegrund och det är något som sitter i ryggraden.

- Att utgå ifrån Röda Korsets grundprinciper känns helt naturligt. Exempelvis genom att vi bygger vår grupp på frivillighet dvs. volontärer som har valt att arbeta med krisberedskap. Övriga volontärer inom kretsen väljer själva om de vill ställa upp vid en kris.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!