Kvinnors upplevelser av krig och flykt i ny rapport

Mitt hjärtas syster, Illustration av Yasmina Malmsten.

Forskning visar att kvinnor med flyktingbakgrund bär på traumatiska erfarenheter och konfronteras av svåra utmaningar som är starkt präglade av deras könsidentitet och migrationsstatus.

En ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering inom projektet ”Mitt hjärtas syster” har undersökt deras upplevelser och även kartlagt de behandlingar och stödjande insatser som testats i forskning. Trots de svåra upplevelser som kvinnor beskriver saknas anpassade behandlingar som möter kvinnornas behov.

Läs rapporten här

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!