"Grundprinciperna är anledningen till att jag blev frivillig"

Kristina Ljungkvist

Vår artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass fortsätter även under detta år. Först ut är Kristina Ljungkvist, frivillig i Malmö rödakorskrets.

Samtalet med människor är en drivkraft

Kristina är 49 år och bor i Malmö med sin man och deras två söner. Hon var tidigt intresserad av människor, vilket hon menar återspeglar sig både privat och i arbetslivet. Till vardags arbetar Kristina som personalansvarig på en av fabrikerna på Alfa Laval i Lund.

— I mitt arbete träffar jag människor med skiftande bakgrund och erfarenhet och arbetar dagligen med olika typer av frågor som rör arbetslivet. Min drivkraft är samtalet med människor.

Privat har hon varit engagerad i exempelvis nattvandring, skolsamråd, ”Språkkompis” via Malmö Stad och som månadsgivare till ett barnhem på Sri Lanka.

Grundprinciperna avgjorde att det blev Röda Korset

Kristinas engagemang i Svenska Röda Korset är relativt nytt. Det var för nästan ett år sedan, påsken 2022, som hon mer strukturerat bestämde sig för att engagera sig mer i en frivillig-organisation

— När jag väl bestämt mig så sökte jag information på nätet för att hitta en organisation vars värderingar stämde överens med mina och som också skulle kunna ge mig olika möjligheter, både i omfattning och vad jag kan bidra med.

Hon menar att det var våra sju grundprinciper som var en avgörande faktor. Vår lokala förankring och omfattande verksamhet var också en viktig del.

— Detta gjorde att jag valde Röda Korset, vilket jag är väldigt glad för.

Introduktion och utbildning skapade förutsättning för uppdraget

Kristina har valt att engagera sig i Malmökretsens läxläsning. Där kan hon använda sin erfarenhet som förälder, eftersom hon har hjälpt sina barn och deras vänner med läxläsning.

— Så detta var ett utmärkt sätt för mig att få starta mitt frivilligarbete på. Dessutom verkar Röda Korset inom en mängd olika områden som kan vara spännande att arbeta inom i framtiden.

Det har varit en smidig ingång till både organisation och uppdrag, med både introduktion och utbildningar. Detta har gjort att Kristina känner sig redo för sitt uppdrag.

— Redan under introduktionen blev jag imponerad av Röda Korsets struktur för att introducera nya frivilliga. Jag deltog i flera webbaserade utbildningar som förberedde mig både praktiskt och mentalt för att arbeta som frivillig i Röda Korset.

Grundprincipen opartiskhet är särskilt viktig för uppdraget

Som tidigare nämnts var grundprinciperna den främsta anledningen till att Kristina valde att bli frivillig i Röda Korset framför andra organisationer.

Den grundprincips som hon fastnade speciellt för var opartiskhet, som lättats sammanfattas med ordet icke-diskriminering. Kristina utvecklar det till att opartiskhet för Röda Korset står för att inte värdera vare sig etnicitet, religion, nationalitet, samhällsställning eller politiska åsikter.

— Den stämmer väldigt bra överens med hur jag vill vara både privat och i mitt arbete – att inte låta mina egna förutfattade meningar styra hur jag bemöter andra människor. Jag försöker att tänka på det genom att vara nyfiken på andra personer och ställa öppna frågor. Detta tar jag med mig när jag hjälper barn och ungdomar med läxläsning.

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs också förra årets artiklar i serien

Vill du vara med i artikelserien?

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Mejla info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!