Vårens fokus: Krisberedskap

Tillsammans i kris - temat för vårkampanjen 2020

Precis som i fjol går våren i krisberedskapens tecken, och det är mycket på gång! Vårkampanj, Krisberedskapsveckan och Totalförsvarsövning 2020.

Vårkampanj: 20 april till 31 maj

I årets vårkampanj - Tillsammans i kris! - kraftsamlar vi återigen kring krisberedskap, i en stor kampanj för hela organisationen. Liksom i fjol är syftet att visa för allmänheten att vi är en aktör att räkna med vid kriser i Sverige.

Huvudmålet är att genom framförallt genom kunskapshöjande aktiviteter stärka svenskarnas beredskap för en eventuell kris och att Röda Korset uppfattas som en organisation som agerar vid en kris i Sverige.  Precis som att vi klarar oss bättre tillsammans i en kris, kan vi också få ett enormt genomslag för kampanjen om vi alla kampanjar ihop.

Lokalt material för kretsar

De hundra första kretsarna som anmäler sig till kampanjen på https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kretskampanj/  får ett paket med material för att sprida kampanjens budskap på sin ort.

Mejla gärna Infoservice när kretsen bestämt vad den kommer att göra under vårkampanjen så kan vi sammanställa en  samlad eventkalender för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra aktiviteter.

Krisberedskapsveckan - 11 - 17 maj

Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vecka för att lyfta medvetenheten kring krisberedskap i Sverige. Under veckan ordnar många kommuner aktiviteter kopplade till krisberedskap, så håll utkik eller ta kontakt med er kommun.

Totalförsvarsövning 2020

I år genomförs en stor totalförsvarsövning under ledning av MSB och Försvarsmakten, där Svenska Röda Korset, myndigheter, regioner och kommuner medverkar både i planering och genomförande. I maj kommer två övningar att genomföras där Röda Korset medverkar. Löpande information om Röda Korsets deltagande finns i Kunskapsbanken.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!