Mycket att avhandla på årets kretsstämma i Brunskogs Rödakorskrets

Semlor i massor på kretsstämman i Brunskogs Rödakorskrets

Just nu pågår kretsstämmor i hela landet. Monica Gerdin, nyvald ordförande, berättar vad som togs upp på deras kretsstämma den 16 februari.

Trots blåst och regn hade 25 personer sökt sig Café Isidor i Edane för årets kretsstämma, där ordföranden i kretsen, Barbro Nilsson, hälsade alla välkomna och Lennart Hagegård valdes till mötesordförande.

Eftersom flera medlemmar i styrelsen avsagt sig omval, bland annat ordförande Barbro Nilsson, blir det en hel del förändringar i styrelsen för kretsen under 2020. Antalet styrelsemedlemmar minskades från 10 till 8. Till ny ordförande valdes Monica Gerdin, och till övriga ledamöter valdes Ellinor Engström, Lena Gustafsson, Elisabeth Olsson, Gunhild Olsson, Monica Olsson, Karin Nyström samt ersättare Monika Vikner.

Insamling, gymnastikgrupp och soppluncher är några exempel på verksamheter

Monica Gerdin gick igenom verksamhetsberättelsen för året. Kretsen har varit aktiv i arbetet lokalt på många sätt, till exempel anordnat soppluncher där deltagarna bjudits på soppa och underhållning. Då har lokala förmågor sjungit, spelat och berättat historier och soppa, bröd och kaffe har serverats och lotter har sålts.

Gymnastikgruppen under ledning av Carina Ljungqvist/Berit Nilsson har haft sin uppskattade verksamhet även under 2019. Gruppen har träffats en gång i veckan under vår och höst för nionde året i rad. Verksamheten har varit mycket omtyckt av deltagarna i gruppen, som är mellan 60 och 97 år gamla.

Under våren hade Röda Korset i Sverige en nationell insamling med tema ”Krisberedskap”. Då hade kretsen bössinsamling i Edane och Vikene och efter avslutad insamling skickades 7000 kronor till Röda Korset centralt. På EU-valdagen och på Edanedagen den 6 juni deltog Röda Korset på olika sätt och sammanlagt skänktes ca 3000 kronor till olika ändamål.

I somras ordnades en resa till Karlstad och Lars Lerin museum, där ett fyrtiotal personer deltog och kunde njuta av den fina utställningen på museet.

Kretsen har också deltagit i två marknader på Skutboudden, Höstmarknaden med brödförsäljning och Julmarknaden med lotterier. Styrelsen vill i detta sammanhang passa på och tacka alla som bakat och skänkt bröd till vår brödförsäljning och skänkt vinster till vårt lotteri. Sammanlagt gav det 16 500 kronor, som kretsen skänker till olika ändamål runt om i världen, där människor befinner sig i krig och på flykt och som behöver hjälp och stöd.

Detta var ett litet axplock av vår verksamhet i Brunskogskretsen. 

Vi hjälper också till i Second Hand-butiken i Arvika med att servera kaffe och stå i kassan någon lördag ibland.

Barbro Nilsson tackades för viktiga insatser som ordförande

Kretsstämman led mot sitt slut, men innan vi övergick till semla och kaffe, passade nye ordföranden på att avtacka tidigare ordföranden Barbro Nilsson, som efter många år på ordförandeposten, nu lämnar styrelsen. Barbro har varit en eldsjäl i kretsen och även utanför den. Hon har varit vårt ansikte utåt och funnits med i regionråd, på riksstämmor och i samverkansråd. Hon har varit en positiv och aktiv inspiratör i många sammanhang. Som ett litet tack för allt hon har gjort erhöll hon en guldmedalj från Röda Korset, ett diplom och en blomsterbukett.

Två andra mångåriga styrelse-medlemmar avtackades också, nämligen Ulla-Britt Berntsson och Margareta Oledal. Mötet avslutades av ordförande Lennart Hagegård och alla övergick till att njuta av kaffe och semlor.

Fler nyheter

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!