Ladda ner Kretsnytt

Kretsnytt september 2020: Ordföranden har ordet

Margareta Wahlström, Röda Korsets ordförande, som har lång erfarenhet av internationellt arbete för Röda Korset och FN.

Kära vänner,

Välkomna till höstens arbete. Jag hoppas ni alla har haft tillfälle till lite vila och avkoppling – även om vi vet att många kretsar har fortsatt att ha hög aktivitet under denna ovanliga sommar.

Vi är nu snart sex månader inne i denna period av lärande om vad en pandemi kan innebära. Vi har alla i samhället gått från en fas av akut kris till en organiserad verksamhet som anpassats till de behov vi kan möta i samhället. Och det har blivit mer rutin, men med utmaningar, förstås. När vi nu planerar för kommande verksamhetsår så måste vi räkna med att vi fortsätter verka inom ramarna för grundläggande regler om avstånd och handhygien. Men vi måste också våga ta till oss mer flexibilitet som ges av allt som vi lärt oss under våren och sommaren. Det ger möjlighet till både start av verksamheter som kanske fått stå still, och till möten som vi sett fram emot. Men fortsatt hög grad av vaksamhet är viktig.

Under denna period har många kretsar haft det svårt att hålla verksamhet igång av naturliga skäl, medan andra kretsar med sina butiker öppna på nytt sätt har försäljningsrekord! Det minskande resandet har klart lockat människor till också våra second hand-butiker. Alla ni som arbetat med direkt stöd genom att hålla kontakt och kunnat hjälpa med praktiska saker, har mottagit mycket uppskattning och varma ord. Vi hör också om ökad kreativitet och utbyte av idéer om hur saker kan göras på ett annat sätt. Allt detta, och mycket mer, tar vi med oss in i arbetet för de kommande åren. Det går inte att vänta på att vår tillvaro skall bli normal som förr igen. Det kommer säkert att ske en ökad ”normalisering” men med det vi upplevt och lärt oss måste vi gå framåt. Det finns inget alternativ. Det innebär en beredskap för fler pandemier. Denna pandemi fanns som en varning bland experterna men beredskapen i världen var låg.

Under denna tid har dock mycket varit som vi känner igen det. Den fruktansvärda explosionen i Beirut den 4 augusti som vi alla kunde följa i media med bilder som etsar sig fast i vårt sinne, ledde här i Sverige till en fantastisk demonstration av mänsklig solidaritet genom det gensvar som vår appell för stöd till människorna i Beirut gav. På några få dagar tog vi emot 4 miljoner kronor. Ett mycket ovanligt resultat. Vi känner stor tacksamhet över att Röda Korset genom sin verksamhet väcker det bästa hos oss människor – medkänsla och vilja att hjälpa i kris och katastrof.

Samma kraftfulla vilja som kommit till uttryck här i Sverige under våren och sommaren. Tillsammans står vi starka!

Varmt tack till er alla och väl mött under den kommande tiden.

Rödakorshälsningar
Margareta

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!