Läs hela Kretsnytt i pdf-filen

Kretsnytt november 2021: Ordföranden har ordet

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset

Kära rödakorsvänner,

Världens ledare sitter nu mitt i förhandlingarna kring COP 26 i Glasgow. Resultaten kommer att bestämma konsekvenserna för oss alla under lång tid framöver. Världen är långt ifrån att klara klimatmålen och vi vet att det är de allra fattigaste som drabbas hårdast om inte man når en kraftig minskning av utsläppen av klimatgaserna.

Som världens största humanitära skyddsnät hanterar vi i Röda Korset och Röda Halvmånen klimatförändringarnas enorma effekter på människors liv redan nu. Röda Korsets miljoner volontärer är på plats före, under och efter klimatkatastrofer som drabbar människor världen över. Klimatrelaterade katastrofer har fram till idag påverkat 139 miljoner människor. 14 av de 25 mest klimatutsatta länderna är dessutom i krig och konflikt. Omfattande satsningar behövs för att förbereda oss på att hantera de enorma
humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Idag beräknas 108 miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp. 2030 uppskattas denna siffra ha stigit till 200 miljoner människor. Hur mycket läget kommer att förvärras beror på hur mycket utsläppen minskar. Men även med nollutsläpp imorgon, ger de tidigare utsläppen en fortsatt allvarlig uppvärmning med svårt mänskligt lidande som följd.

Röda Korsets Climate Center i Haag är vårt kompetenscenter inom Röda Korset i världen, som bidrar med kunskap om klimatförändringarna i alla de områden vi arbetar (här kan du som vill lära mer hitta bra information: www.climatecentre.org). Representanter för vårt Climate Center tillsammans med Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen driver våra krav som Röda Korset kommunicerat också i Sverige:

  1. 1) Drastisk minskning av växthusgasutsläppen och samtidig hantering av de humanitära konsekvenserna
  2. 2) Fokus på de mest utsatta, de fattigaste och de som påverkas mest
  3. 3) Finansiering för anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser i de mest utsatta länderna
  4. 4) Investera i planerade, förberedande och tidiga katastrofinsatser.

Sedan jag tillträdde som ordförande har jag haft förmånen att delta i möten ute i den svenska rödakorsverkligheten. Jag har mött engagerade volontärer och anställda som med sina lokala insatser gör skillnad också i att minska klimatpåverkan. Till exempel genom den cirkulära ekonomi som våra secondhandbutiker bidrar till. Tack för att ni alla bidrar till att göra skillnad!

Rödakorshälsningar,
Anna Hägg-Sjöquist, Ordförande i Svenska Röda Korset

Läs hela Kretsnytt i pdf-filen

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!