Kretsnytt mars 2023: Ordföranden har ordet

När jag skriver detta så har vi kommit in i mars och alla kretsstämmor skall vara genomförda. Själv har jag haft förmånen att få närvara i ett flertal stämmor och fått höra om året som gått och kretsarnas planer för 2023.

Stämmorna valde styrelse, revisorer och valberedning och nominerade, eller valde ombud att skicka till Riksstämman. Kretsstämmorna utgör själva grunden i vår föreningsdemokrati. Alla medlemmar kallas till stämman och har möjlighet att yttra sig, komma med förslag och avlägga sin röst. Stort fokus läggs idag på att rekrytera månadsgivare och hitta nya frivilliga att engagera sig i vår verksamhet. Men vi får inte glömma hur viktiga våra medlemmar är. Medlemmarna är själva fundamentet i vår föreningsdemokrati. Om vi fortsätter att tappa medlemmar i den omfattning vi gjort under senare år riskerar vi att inom en inte allt för snar framtid ha marginaliserats till en liten organisation med begränsad lokal närvaro och alldeles för få medlemmar för att fortsatt kunna upprätthålla föreningsdemokratin. Vi riskerar därmed också att förtroendet för oss som organisation minskar såväl hos enskilda, som hos myndigheter och andra samarbetspartners. För att Röda Korset fortsatt skall vara den folkrörelse vi är så har vi att engagera fler medlemmar, frivilliga och förtroendevalda. Därför föreslår styrelsen Riksstämman i sitt förslag till strategi 2024–2030 att vi tillsammans har att fokusera på att rekrytera fler medlemmar och förtroendevalda och fler frivilliga. Det gör vi genom att öka mångfalden och bjuda in fler att tillsammans med oss utveckla vår organisation och våra verksamheter.

Kretsstämmorna är nu avklarade och det är också sammanställningen av alla årets kretsrapporter som ger oss en samlad bild av året som gått. Jag vet att det är många som undrar om nyttan av, eller varför vi har att skicka in dessa rapporter och vad som sedan händer med dem.  Alla kretsrapporter som lämnats in under året sammanställs tillsammans med annan rapportering och beskriver därmed Röda Korsets lokala insatser runt om i landet under året som gått. Säga vad man vill, men det är ett imponerande material att ta del av. Så missa inte att gå in på Rednet för att ta del av allt som gjorts runt om i våra kretsar under förra året. Varför inte samla styrelsen och frivilligledarna och tillsammans ta del av rapporten som berättar om att kretsarna vid fler än en halv miljon tillfällen genomfört olika aktiviteter för att bistå humanitärt och hur allt fler kretsar under året har bistått med tak över huvudet, kläder och mat. Många kretsar bedrev imponerande insamling under året och inte mindre än 146 kretsar har engagerat sig i lokalt påverkansarbete. En verksamhet som inte skulle vara möjlig om inte vi hade en stark lokal närvaro som bygger på medlemmarnas, de frivilligas och de förtroendevaldas engagemang i kretsen. TACK alla för era insatser under 2022. Nu tar vi oss an 2023 tillsammans!

Rödakorshälsning,
Anna

PS: Svenska Röda Korset sammanställning av kretsarnas verksamhet 2022

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!