Ladda ner Kretsnytt maj 2021

Kretsnytt maj 2021: Ordföranden har ordet

Margareta Wahlström, Röda Korsets ordförande, som har lång erfarenhet av internationellt arbete för Röda Korset och FN.

Kära rödakorsvänner,

Hur märkligt det än känns, så har vi nu några få veckor bara fram till vår Riksstämma 2021!

När jag frågar lite omkring om vad som diskuteras, vad är ombuden och kretsarna mest intresserade av, så får jag lite vaga svar. Vi hade ju just en Riksstämma 2019 i Visby. Och nu har tiden gått så fort – trots allt, att vi inte riktigt hunnit med. Och nu tar vi steget till en digital stämma. Det är ett stort steg, för som vi väl vet är det sannerligen inte alla som känner sig hemma med det digitala arbetssättet.

Men många, många kretsar har genomfört sina kretsstämmor digitalt, med poströstningar och med olika former av hybrid. Så vi vet att vi kan! Jag ser mycket fram emot stämman och är säker på att det kommer att fungera. Håll ett öga på programmet – även ni som inte är ombud kan följa plenumförhandlingarna och delta i flera möteskvällar som är helt öppna för alla.

Vad är det då som ligger framför oss nu under den tidiga våren 2021? Vi vet att vaccinationstakten ökar och ju fler som vaccinerar sig, desto troligare är det att vi kommer att kunna börja ses och umgås under fortsatt vaksamma former, men dock mötas – i verkliga livet. Det betyder också att våra verksamheter som satts på paus, nu ska starta igen och kanske i nya former. Och förmodligen har ni också under denna period startat eller planerat helt nya verksamheter. Nu är det också mycket viktigt att vi välkomnar tillbaka alla de frivilliga som isolerades sig tidigt i pandemin och som nu längtar tillbaka till verksamhet och att träffa folk. De är många! Låt oss skicka ett varmt och starkt budskap till dem att de är behövda!

Det är viktigt att vi i Röda Korset känner att vi kan ta ledning. Under detta svåra år har vi hela tiden hyllat de frivilliga i Sverige och i hela världen som har varit aktiva och representerat vår värdegrund så väl – och de har ofta varit unga och till och med mycket unga. Nu måste vi alla i omsorgsfulla steg stiga fram och ta vår plats som den medmänskliga kraften i samhället. Även om det kommer att ta ytterligare ett tag, så vet vi redan att de sociala behov som pandemin förstärkt är mycket tydliga och tragiska.

Hur kan vi i Röda Korset förstärka vår verksamhet på lokal nivå för att stödja människor i akut social nöd – materiellt och känslomässigt? Hur möter vi den utmaningen?

Varmt tack för ert arbete, och för er respekt för Röda Korset. Jag hoppas ni kommer att vara med i dessa fortsatta utveckling i Sverige och i världen.

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i Svenska Röda Korset

Ladda ner Kretsnytt maj 2021

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!