Ladda ner Kretsnytt

Kretsnytt juni 2021: Ordföranden har ordet

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset

Bästa rödakorsare,

Sista helgen i maj avslutade vi vår första digitala Riksstämma någonsin. Det var en intensiv vecka för alla ombud, alla medverkande och alla som deltog som åhörare. Jag måste få börja med att uttrycka hur imponerad jag var av hur alla gjorde sitt bästa för att med dator, mobil eller padda koppla upp sig och delta.

Men framför allt var jag imponerad av det stora engagemang som alla bidrog med under hela veckan som stämman pågick. Ett engagemang som visar vår styrka i en tid då vi, Röda Korset, behövs mer än någonsin.

Många av oss ser fram emot att vaccineras och att snart kunna leva som före pandemin. Men miljoner människor har förlorat nära och kära, förlorat sin försörjning, missat sin skolgång och hamnat i utanförskap såväl i världen som här i Sverige. Dessutom i en tid då vi står inför allvarliga klimatförändringar som hotar att orsaka nya katastrofer, då flera svåra konflikter pågår, då fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt.

Allt fler människor är i behov av ett medmänskligt stöd. Ett stöd som vi, Röda Korset, tillsammans bidrar med. Det gör vi dagligen i världen och här hemma genom våra 26 000 frivilliga, förtroendevalda och tjänstepersoner.

Under Riksstämman delade flera deltagare med sig av hur långt de kommit i att etablera kommunkretsar, lokala behovsanalyser och krisberedskapsplaner. Det utbyttes erfarenheter och idéer om hur vi bryter ensamhet och isolering genom aktiviteter för äldre och genom besök på förvar och häkten, samt stöttar flyktingar med rådgivning och genom aktiviteter som språkcaféer, läxhjälp och cykelverkstad. Det utbyttes tankar och idéer om hur vi kan utveckla våra mötesplatser och sociala träffpunkter och nå än fler människor som riskerar att hamna i utanförskap.

Att vi, Röda Korset, behövs råder ingen tvekan om. Kanske mer än någonsin i en tid av stora globala utmaningar som bidrar till växande nationella problem.

Vi kommer att behöva engagera och inkludera än fler i vårt lokala arbete för att möta de utmaningar vi står inför. Vi behöver öka våra insatser i socialt utsatta områden och tillsammans arbeta för att minska utanförskap och bidra till att skapa tillit och trygghet istället för rädsla och våld.

Som nyvald ordförande vill jag tacka för det förtroende som Riksstämman gett mig att tillsammans med er alla bidra till Svenska Röda Korsets arbete. Tillsammans har vi att bemöta fördomar med kunskap, ersätta rädsla med nyfikenhet och avståndstagande med medmänsklighet – för vi är Röda Korset!

Med önskan om en fin sommar!

Rödakorshälsningar

Anna Hägg-Sjöquist, Ordförande i Svenska Röda Korset

Ladda ner Kretsnytt

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!