Just nu går det inte att boka resor till och från Riksstämman i Karlstad på grund av banarbeten. Ni som ska boka via Tranås resebyrå behöver avvakta till att SJ har släppt biljetterna. Enligt SJ planeras detta ske i slutet av mars. När biljetter går att boka skickas även självbokningslänk ut till er som har valt det alternativet.

Ladda ner Kretsnytt

Kretsnytt januari 2020: Ordföranden har ordet

Margareta Wahlström, Röda Korsets ordförande, som har lång erfarenhet av internationellt arbete för Röda Korset och FN.

Rödakorsvänner,

En mycket god fortsättning på det nya året. När ni får detta nummer av Kretsnytt är ni säkert redan inne i en intensiv arbetsperiod efter de långa och, hoppas jag, vilsamma helgerna.

Redan under årets inledning har det ånyo skett stort humanitärt lidande på alltför många ställen i världen. Anfall på civila fortsätter i Syrien, attacker mot civila i Burkina Faso, i Niger och i både Nigeria och Kamerun fortsätter. Fler människor är på flykt från sina hem. Och stora spänningar i världspolitiken oroar många.

De stora rödakorsmötena i Genève i december visade prov på hur vi kan vara starkt enade i rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Vi tog gemensamma beslut om vikten av mental hälsa i katastrofer och konflikt och hur vi skall kunna arbeta mer med det. Vi tog starka beslut om familjebandens vikt och lyfte vikten av RFL, restoring family links, och hur det fungerar i en modern och mobil värld. Hur klimatförändringar och katastrofer skapar även humanitära kriser fanns också på vår agenda. Och slutligen så tog rörelsen viktiga beslut om hur vi skall säkra att fler kvinnor finns på valbar plats i rörelsens högsta organ. Vår RKUF-ordförande Vera Carlbaum-Wrennmark valdes till Federationens Ungdomskommission. Låt oss följa hur det går under de kommande åren!

Jag har alldeles i årets början besökt Myanmar och Bangladesh – två föreningar som vi nästa år kan notera 50 års samarbete med. Ett viktigt skäl till besöket var att förstå hur läget idag – efter två år – ser ut för de en miljon flyktingar från Myanmar som finns i enorma läger strax inne i Bangladesh. Det är större ordning än vi såg i kaoset för två år sedan. De stora humanitära insatserna av både nationella och internationella resurser har givit resultat. Men framtiden är oförutsägbar för alla dessa flyktingar. Det talas om möjligheter till repatriering men förutsättningarna för tryggt återvändande är för närvarande små. Det kommer att ta lång tid.

Här i Svenska Röda Korset så kommer ni snart att ha årsstämmor i kretsarna. Och efter Riksstämmans beslut 2019 så har ni säkert många viktiga frågor att diskutera. Styrelsens ledamöter deltar gärna i era stämmor; hör av er så ordnar vi det. I detta sammanhang så vill jag förmedla att många av våra internationella delegater gärna besöker er för att berätta om sitt arbete och det land de arbetar i. Om ni hör av er till Infoservice så kan ni få hjälp med att planera för ett sådant besök.

Rödakorshälsningar,
Margareta Wahlström

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!