Kretsnytt februari 2024: Ordföranden har ordet

Kära rödakorsare,

Det är nu drygt två år sedan Ryssland gick in med sin fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt fortsätter den allt allvarligare situationen i Gaza, som orsakar stort humanitärt lidande och drabbar många barn. Läget är svårt, precis som i andra konflikter i världen. Flera rödakorsare har sorgligt nog fått sätta livet till i samband med olika insatser, trots att hjälparbetare alltid ska skyddas. På samma sätt ska civila skonas från strider och alla sårade och sjuka få möjlighet till vård. Familjer har rätt att återförenas och det röda korset och den röda halvmånen måste alltid respekteras. Det är dessutom inte tillåtet att till exempel ta gisslan eller utsätta någon för tortyr.

Krigets lagar måste alltid respekteras av stridande parter. De har sin grund i Genèvekonventionerna.

Röda Korset föddes som idé på slagfältet i Solferino år 1859. Henri Dunant bevittnade förfärat hur sårade och skadade lämnades på fältet. Han tog hjälp av kvinnor i byn för att organisera hjälp för de som behövde, oavsett sida. Förutom att Röda Korset grundades av Henri Dunant tog han även initiativ till den första Genèvekonventionen, som sade att sårade och sjuka soldater skulle tas om hand utan åtskillnad. Efter andra världskriget antogs de fyra Genèvekonventionerna i sin nuvarande form, och tillsammans med tre tilläggsprotokoll utgör de kärnan till det vi kallar krigets lagar.

Än idag har Rödakors- och rödahalvmånerörelsen ett särskilt mandat enligt krigets lagar. Krigets lagar säger också att hjälparbetare inte får skadas och att hjälpen måste få komma fram. Därför är det viktigt att vi som rödakorsare har god kunskap om krigets lagar och vad de betyder för oss. Lika viktigt är det att vi kan bidra till att sprida vidare kunskapen.

Ett tips är att när ni i kretsen planerar er krisberedskapsplan, passa på att utveckla planen till att också omfatta beredskap inför en eventuell väpnad konflikt. På Rednet finns nu ”Rutin för kretsar inför väpnad konflikt” att ladda ner. Dessutom finns information om krigets lagar enkelt att hitta via vår hemsida, tillsammans med en webbkurs om krigets lagar som rödakorsare är välkomna att gå.

Så har krigets lagar någon egentlig verkan? Vi hör på nyheterna om sjukhus som bombas, barn som dödas eller förbjudna vapen som används. Allvarliga kränkningar av krigets lagar är brott som kan leda till att personer åtalas och döms. Sverige och andra stater gör ett viktigt arbete med att utreda, åtala och döma för krigsförbrytelser. Ta gärna tillfället att läsa mer på vår hemsida och gå webbkursen om krigsbrott, om du vill lära dig mer.

När jag i förra veckan deltog i Lerums rödakorskrets stämma fick jag en sweatshirt med texten ”Henri was right ” av en rödakorsare. Visst hade han rätt. Och visst har vi ett ansvar att fortsatt verka i hans anda.

 

Bästa rödakorshälsningar, 

Anna

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!