Ladda ner Kretsnytt

Kretsnytt december 2020: Ordföranden har ordet

Margareta Wahlström, Röda Korsets ordförande, som har lång erfarenhet av internationellt arbete för Röda Korset och FN.

Kära rödakorsare,

Nu står vi åter vid ett årsslut. Slutet på ett synnerligen märkligt år som har prövat vår uthållighet, vår energi och uppfinningsförmåga på många sätt. Pandemin har uppmärksamhet på många sociala missförhållanden och orättvisor. Men också på många personers isolering och ensamhet.
Årstidens högtider är vanligtvis en ljusglimt i mörkret, kanske årets höjdpunkt då nära och kära samlas. Men i år är det av förklarliga skäl kanske inte möjligt att träffas. Julmarknader där vi rödakorsare samlar in pengar blir i år inte av. Julmiddagar för ensamma är inställda. Vad är Röda Korsets roll i den här krisen? Hur kan vi hjälpa till när våra verksamheter inte går att genomföra som vanligt? Vi rödakorsare har en tradition av att hitta kreativa lösningar. I just den här krisen är vi alla mer eller mindre drabbade, men vi kan alla också bistå med att hjälpa varandra. Vi kan hitta lösningar för att bryta isolering och möta människor i utsatta situationer.

Det är just därför vi vill att Röda Korset håller öppet! Och att det syns att vi har öppet. Men det är också viktigt att vi respekterar lokala rekommendationer och situationer. Besökare och kunder skall känna sig trygga hos Röda Korset. Och det skall förstås också frivilliga och anställda göra.
Trots att året har inneburit hinder och begränsningar, så har också mycket inträffat som är spännande och viktigt. Vi håller många utbildningar online, t ex Första Hjälpen. Vi säljer varor från våra butiker på Tradera - en stor succé! Och många kretsar har tagit tillfället i akt att börja organisera sig för att bli mer motståndskraftiga och går nu samman i kommunkretsar. Många kretsar har varit aktiva i att stödja personer med matinköp, apotekshämtning, samtal och mycket annat.

Låt oss se fram emot 2021. Genomförandet av Strategisk inriktning 2023 ligger fast och vi planerar för året. 2021 skall vi ha Riksstämma och styrelsen har beslutat att den skall ske digitalt med tanke på pandemins effekter. Det är nytt och annorlunda med ett stort digitalt möte. Planeringen är i full gång och det kommer att gå mycket bra. Vi har noga följt hur andra organisationer och rödakorsföreningar genomfört sina stämmor för att lära oss.

Före Riksstämman skall ni i kretsarna genomföra era kretsstämmor. Och många av er kommer säkert att behöva hålla den digitalt. Det finns bra stöd att få för att genomföra en digital stämma och även en tillfällig lag på grund av pandemin som gör det möjligt för en person att vara ombud för flera medlemmar om de vore nödvändigt. Men det är mycket viktigt att kretsstämmorna äger rum. Det är också dessa som skall välja riksstämmoombuden - en viktig förutsättning för att Riksstämman skall kunna äga rum. Hör av er via Infoservice för att kopplas ihop med de som ger stöd.

Jag kommer inte säga åt er att hålla i och hålla ut, det har ni hört från mig så många gånger redan. Däremot vill jag skicka med er två ord i vinterns och pandemins mörker. Det första är handlingskraft, som jag hoppas att vi alla kan ha som ett ledord i den här tiden. Det andra är tack. Tack för allt engagemang, all tid, allt arbete. Tack.

Varma rödakorshälsningar,

Margareta

Ladda ner Kretsnytt

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!