Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Kretsens löpande verksamhetsrapportering kompletteras nu med helårsfrågorna

Volontären Roberto Tamayo, 34, som är gymnasielärare i Hallunda. "Jag har hållit på med det här i några månader nu. Jag trivs bra, det är kul och jag lär mig matte igen när jag pluggar med barnen! Jag är gymnasielärare i svenska och historia så det var ett tag sedan jag pluggade matte. Det känns bra att kunna hjälpa till och så lär man ju känna många också."

Som tidigare kommunicerat kommer den månadsvisa verksamhetsrapporteringen att kompletteras med några fåtal frågor som ställs på helårsbasis.

Frågorna på helårsbasis kommer vara tillgängliga redan i enkäterna som avser oktober, november och december. Avsnittet med helårsfrågorna behöver dock bara besvaras en gång, i exempelvis enkäten för december (som skickas ut till krets 1 januari).  

Kretsar fortsätter därmed att löpande rapportera sin verksamhet månadsvis, men kan alltså välja vilken månad helårsavsnittet ska rapporteras, dock senast i decemberenkäten.  Majoriteten av frågorna på helårsbasis kommer vara desamma som tidigare års frågor.  

Tack vare ert gedigna rapporteringsarbete har vi en nationell bild över allt viktigt som genomförs i hela landet. Det är mer än 70% av alla kretsar som löpande har rapporterat under året, låt oss tillsammans göra hela rapporteringsåret lika bra!  

Läs mer om upplägget och om helårsfrågorna på rednet. 

Just nu pågår utredning av långsiktigt upplägg av verksamhetsrapporteringen 

Under oktober, november och december utreds det långsiktiga upplägget av kretsarnas verksamhetsrapportering. Information om utredningen kommer löpande uppdateras på Rednet.  

Är du intresserad av att dela med dig av dina tankar kring verksamhetsrapporteringen? Kontakta Infoservice på info@redcross.se så hör vi av oss. 

Stort tack för att ni rapporterar!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!