Krets! Bli ambassadör för första hjälpen i skolan

Dags för Frukostklubb på Gottsundaskolan i Uppsala. Mojgan, Astrid, Han och Silvia, volontärer från Röda Korsets Ungdomsförbund, välkomnar eleverna som, en efter en, droppar in före dagens första lektion.

Svenska Röda Korset gör nu en satsning för att nå ut till elever med kunskaper i första hjälpen. Många kretsar har ett stort engagemang i att just elever ska få kunskaper i första hjälpen.

Två digitala informationsträffar kommer att hållas för intresserade kretsar

Då får ni möjlighet att lära er mer om konceptet ”Första hjälpen i skolan”. Ni kommer naturligtvis också få möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig/er till ett av följande tillfällen:

25 oktober kl. 18.30 - 20.00 Anmälningslänk 25 oktober

2 november kl. 14.00 - 15.30 Anmälningslänk 2 november

Varmt välkomna!

För att nå elever med ”Första hjälpen i skolan” tar vi nu fyra steg

  1. Utbildning av elever i åk 7-9
  2. Utbildning av lärare så att de kan genomföra övningstillfällen med elever (med samma upplägg vi använder på våra Övningshubbar Första hjälpen)
  3. Plåsterskola för förskolebarn 4-6 år
  4. Lärarmaterial för elever i åk 1-6

Steg 1 påbörjas nu under höstterminen 2022. Steg 2 och 3 hoppas vi kunna sjösätta innan nästa sommar samt steg 4 under hösten 2023.

Det första steget är alltså att erbjuda högstadieskolor våra olika möjligheter inom första hjälpen. I första hand erbjuder vi våra digitala kurser. Digitalt når vi landets alla 1700 högstadieskolor. Har vi kapacitet erbjuder vi även fysiska utbildningar.

Genom vår unika organisation har SRK möjligheten att nå alla högstadieskolor på ett sätt som ingen annan kan. Det vi nu ber om hjälp med är att intresserade kretsar tar kontakt med rektorer och (idrotts)lärare på de högstadieskolor som finns i ert område. Frivilliga i kretsen kan knyta den personliga kontakten och informera om vårt erbjudande på ett unikt sätt. Er roll och betydelse i detta sammanhang är avgörande!

Informationsblad

Till er hjälp finns nu ett framtaget informationsblad och förberedda mejlmallar. Dessa och mer information finns på följande sida i Kunskapsbanken. Vill skolan boka en eller flera utbildningar sker kontakten med SRK:s Utbildningsenhet, med kretsen som vår lokala representant. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttar oss ekonomiskt för detta arbete.

Vi hoppas och tror att detta också kan innebära att skolor blir intresserade av Röda Korset, vårt uppdrag, vår roll och våra andra verksamheter.

Tillsammans sprider vi livsviktig kunskap!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!